Документ 317/94-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.2000, підстава - 2121-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради
Української РСР від 20 березня 1991 року
"Про порядок введення в дію Закону Української
РСР "Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст. 467 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради Української РСР від 20
березня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону Української
РСР "Про банки і банківську діяльність" ( 873-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.282) такі зміни:
1. Пункт 8 викласти у такій редакції: "8. Встановити плату за реєстрацію комерційних банків, змін
(доповнень) до установчих документів комерційних банків у розмірі
ста неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, а за видачу
ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті - п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів заробітної плати".
2. У назві та тексті зазначеної Постанови слова "Української
РСР", "Української Радянської Соціалістичної Республіки",
"Українській РСР" замінити відповідно словами "України",
"Україні".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 грудня 1994 року
N 317/94-ВРвгору