Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 317
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 450 ( 450-2012-п ) від 21.05.2012 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
тимчасового ввезення товарів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
тимчасового ввезення товарів зміни, що додаються.
2. Державній митній службі привести власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 317
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
тимчасового ввезення товарів

1. Пункт 6 Порядку прийняття рішення про допущення товарів до
переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 2002 р. N 1855 ( 1855-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2291; 2007 р., N 60, ст. 2381;
2009 р., N 72, ст. 2487), викласти в такій редакції:
"6. Дія пунктів 1-5 цього Порядку не поширюється на товари,
що переміщуються через митний кордон України на підставі книжок
(карнетів) А.Т.А. ( 995_472 ); предмети, що належать громадянам,
які перетинають митний кордон України не з метою провадження
підприємницької діяльності; транспортні засоби, що
використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України; контейнери, піддони та упаковку,
суднове спорядження, його комплектуючі частини, суднові запасні
частини, що переміщуються із судна закордонного плавання для
проведення робіт та надання послуг, а також на предмети,
призначені для здійснення заходів з підготовки та проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні,
які ввозяться УЄФА, призначеними особами УЄФА або учасниками
чемпіонату.
Рішення про допущення товарів, зазначених у цьому пункті
Порядку, до переміщення приймається посадовою особою митного
органу, якою здійснюється митне оформлення таких товарів.
Якщо за результатами перевірки зазначених у книжці (карнеті)
А.Т.А. відомостей на відповідність положенням Конвенції про
тимчасове ввезення ( 995_472 ) та Додатків A, B.1 - B.9 і D до
неї, прийнятим 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі, тимчасове ввезення
(вивезення) товарів на підставі книжки (карнета) А.Т.А. неможливе
(зокрема, якщо товари не підлягають пропуску з умовним повним
звільненням від оподаткування), такі товари можуть бути розміщені
в будь-який митний режим згідно з Митним кодексом України.
( 92-15 ) ".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня
2002 р. N 1948 ( 1948-2002-п ) "Деякі питання здійснення митного
контролю товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та
експрес-відправленнях" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1
ст. 11; 2010 р., N 16, ст. 737):
1) абзац другий пункту 3 Порядку і умов здійснення митного
контролю товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових
відправленнях ( 1948-2002-п ), затвердженого зазначеною
постановою, після слів "вантажна митна декларація" доповнити
словами "або книжка (карнет) А.Т.А. ( 995_472 )";
2) абзац другий пункту 3 Порядку і умов здійснення митного
контролю товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон у міжнародних
експрес-відправленнях ( 1948-2002-п ), затвердженого зазначеною
постановою, після слів "вантажна митна декларація" доповнити
словами "або книжка (карнет) А.Т.А. ( 995_472 )".
3. У Порядку визначення місця здійснення митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та
нерезидентами через митний кордон України, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 584
( 584-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 775;
2007 р., N 60, ст. 2381; 2008 р., N 32, ст. 1047):
абзац другий пункту 2 після слів "Митного кодексу України"
( 92-15 ) доповнити словами "та Конвенції про тимчасове ввезення"
( 995_472 );
пункт 7-1 викласти в такій редакції:
"7-1. Митне оформлення товарів, що переміщуються
нерезидентами через митний кордон України на підставі книжок
(карнетів) А.Т.А. ( 995_472 ), здійснюється митним органом,
розташованим у пункті пропуску через державний кордон, за винятком
випадків, передбачених законодавством.
За наявності в книжці (карнеті) А.Т.А. ( 995_472 ) блакитних
документів на транзит митне оформлення товарів, що тимчасово
ввозяться на митну територію України відповідно до Додатків В.1 та
В.5 до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ), здійснюється
митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце
проведення відповідного виставкового, наукового, культурного,
освітнього чи іншого подібного заходу.
Митне оформлення із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А
( 995_472 ) товарів, що ввозяться на митну територію України у
складі консолідованих вантажів транспортними
(транспортно-експедиційними) організаціями - резидентами,
здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований
одержувач вантажу.
Припинення митного режиму тимчасового ввезення на митну
територію України товарів на підставі книжок (карнетів) А.Т.А.
( 995_472 ) може бути здійснено відповідно до статей 12-14
Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) будь-яким митним
органом України.";
доповнити Порядок ( 584-2003-п ) пунктом 7-2 такого змісту:
"7-2. Митне оформлення предметів, призначених для здійснення
заходів із підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні, які переміщуються УЄФА,
призначеними особами УЄФА, учасниками чемпіонату через митний
кордон України відповідно до статті 11 Закону України "Про
організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 ), здійснюється митним
органом за місцем проведення зазначених заходів або митним органом
у пункті пропуску через державний кордон України за місцем
ввезення таких предметів.".


Публікації документа