Про порядок введення в дію Повітряного кодексу України
Постанова Верховної Ради України від 04.05.19933168-XII
Документ 3168-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.05.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Повітряного
кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 25, ст.275 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Повітряний кодекс України ( 3167-12 ) від
дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення актів
законодавства у відповідність з Повітряним кодексом України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 4 травня 1993 року
N 3168-XIIвгору