Документ 3167-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо соціальної адаптації осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.104 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Житловому кодексі Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):
 
     1) частину першу статті 127 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, використовуються спеціальні гуртожитки";
 
     2) статтю 128 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
     "Жила площа у спеціальних гуртожитках для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, надається в порядку, що визначається відповідними органами місцевого самоврядування";
 
     3) статтю 132 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
     "Особи, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, виселяються із спеціальних гуртожитків після поліпшення їх житлових умов у порядку, передбаченому законодавством, або після звільнення їх жилої площі, тимчасово заселеної іншими особами, чи після проходження відповідного курсу лікування. Особам, які пройшли курс лікування і не мають іншої жилої площі, житло надається в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами".
 
     2. У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251; 2005 р., N 11, ст. 198):
 
     1) абзац третій частини другої статті 4 доповнити словами "соціальної адаптації неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк";
 
     2) частину другу статті 5 доповнити абзацами такого змісту:
 
     "здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;
 
     вести облік неповнолітніх правопорушників, які потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах неповнолітніх стосовно цих неповнолітніх";
 
     3) частину п'яту статті 11 після слів "відчужених від сім'ї" доповнити словами "здійснення щодо них згідно із законодавством заходів соціального патронажу", а після слів "змістовного дозвілля" доповнити словами "і отримання необхідної медичної допомоги".

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

 
     4. Пункт "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45, ст. 360) доповнити підпунктом 14 такого змісту:
 
     "14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк".
 
     5. У частині шостій статті 5 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "а також ті" замінити словом "особи".
 
     6. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р., N 10, ст. 103, N 19, ст. 259, N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
 
     1) статтю 23 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
 
     "7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 
     8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк";
 
     2) статтю 25 доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
 
     "17) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 
     18) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз".
 
     7. Статтю 11 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 213) доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Соціальна реабілітація передбачає також працевлаштування, надання соціально-медичних, психолого-педагогічних, юридичних, інформаційних та інших видів соціальних послуг неповнолітнім, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, та молоді, яка відбувала покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3167-IVвгору