Документ 3164-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
щодо виплати допомоги при народженні дитини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.383 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78; 2010 р., N 8, ст. 53) викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини нараховується виходячи з
розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років,
установленого на день народження дитини.
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 30
розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60
розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120
розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну
дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному
розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми
допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24
місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну
дитину - 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3164-VIвгору