Документ 316-95-р, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 травня 1995 р. N 316-р
Київ
Про налагодження виробництва пасажирських,
вантажних та іншого призначення ліфтів,
їх основних вузлів, агрегатів і комплектуючих виробів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

1. З метою забезпечення житлового, цивільного та промислового
будівництва ліфтами вітчизняного виробництва прийняти пропозицію
Держжитлокомунгоспу, погоджену із заінтересованими міністерствами,
відомствами і виробниками, про налагодження виробництва
пасажирських, вантажних та іншого призначення ліфтів, їх основних
вузлів, агрегатів і комплектуючих виробів згідно з додатками N 1,
2 і 3.
Покласти на Держжитлокомунгосп координацію робіт, пов'язаних
із розробленням і впровадженням конструкцій ліфтів, їх основних
вузлів, агрегатів і комплектуючих виробів.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

3. Мінмашпрому, Мінпрому, Укрзалізниці, Мінсільгосппроду,
Мінзв'язку забезпечити розробку техніко-економічного обгрунтування
реконструкції і технічного переоснащення підприємств для введення
в дію потужностей з виробництва основних комплектуючих виробів до
ліфтів згідно з додатком N 3.
Мінекономіки і Мінфіну за зазначеним техніко-економічним
обгрунтуванням передбачати виділення у 1996 - 1997 роках для
реконструкції та технічного переоснащення підприємств кошти у
межах наявних ресурсів.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Інд. 35  
 
Додаток N 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1995 р. N 316-р

Обсяги
виробництва ліфтів у 1995-1999 роках

(одиниць) --------------------------------------------------------------------- Ліфти | Загальне | у тому числі за роками | вироб- |------------------------------------ | ництво | 1995 |1996 | 1997| 1998 | 1999 ---------------------------------------------------------------------
Пасажирські 14940 1100 2760 3280 3800 4000
Вантажні 1630 10 120 300 500 700
Спеціальні, у тому 680 10 80 160 180 250
числі лікарняні __________________

Усього 17250 1120 2960 3740 4480 4950

_____________
Виробник - спільне українсько-британське підприємство "УкрОТІС"
 
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
Додаток N 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1995 р. N 316-р

ПЕРЕЛІК
ліфтів, їх основних вузлів і агрегатів, що підлягають
розробленню і впровадженню у виробництво

-------------------------------------------------------------------- Модель і технічна характеристика | Головний розробник | Термін ліфтів, найменування вузлів і | конструкторської | розробки, агрегатів | документації | рік --------------------------------------------------------------------
Пасажирський ліфт вантажо- Київський завод ліфтів 1995
підйомністю 320 кг, швидкість
1 м/с
Пасажирський ліфт вантажо- "-" "-"
підйомністю 1000 кг, швидкість
1м/с, двері завширшки 800 мм
Пасажирський ліфт вантажо- "-" "-"
підйомністю 1000 кг, швидкість
1 м/с, двері завширшки 1300 мм
Ліфт нестандартний та ліфт для "-" "-"
сейсмічних районів
Малий ліфт вантажопідйомністю "-" 1996
100 кг, швидкість 0,4 м/с
Лікарняний ліфт вантажопідйом- "-" 1995 ністю 500 кг, швидкість 0,5 м/с
Вантажний ліфт вантажопідйом- "-" "-" ністю 500 кг, швидкість 0,5 м/с
Вантажний ліфт вантажопідйом- "-" 1996 ністю 1000 кг, швидкість 0,5 м/с
Вантажний ліфт вантажопідйом- "-" 1995 ністю 1000 кг, швидкість 0,4 м/с
Привід механізму відчинення "-" "-"
дверей
Обмежувач швидкості "-" "-"
Кабельно-провідникова продукція Український науково- "-"
дослідний
інститут
кабельної
промисловості,
м.Бердянськ
Направляючі кабіни та противаги Київський завод ліфтів "-"
Уловлювач поступової дії "-" "-"
Електродвигун ліфтовий двошвид- НВО "Укрелектромаш", 1995
кісний з висотою осі обертання м.Харків
160, 180, 200 мм, потужністю 3,
5, 7 кВт
Станція управління вантажними СКБ "Карат", "-"
ліфтами м.Вишгород
Контактор постійного струму типу науково-виробниче "-"
МК-2-20 об'єднання "Етал",
м.Олександрія
 
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
Додаток N 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1995 р. N 316-р

Обсяги
виробництва основних комплектуючих виробів до ліфтів

(тис. одиниць) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Виробник |Усього | у тому числі за роками | | |---------------------------------------- | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Мінмашпром
Кабельно-провідни- завод "Укркабель", 20860,4 2500 3340 4170 5010 5840 кова продукція м.Київ тис.
погон.
метрів
Електротехнічна завод "Електромотор", 28 2 5 7 7 7 продукція м.Полтава
електротехнічний завод, 550 66 88 110 132 154 м.Донецьк
завод низьковольтних ламп, 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5 м. Львів
завод "Біофізприлад", 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5 м.Львів
завод точного машино- 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5 будування, м.Переяслав-
Хмельницький
Чорноморський суднобудівний 300 36 48 60 72 84 завод, м.Миколаїв
ВО "Київприлад" 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5
АТ "Енко", м.Київ 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5
завод "Веда", м.Київ 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5
Станції управління СКБ "Карат", м.Вишгород 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Електромагніти "-" 10 2 2 2 2 2
Електротехнічне НВО "Реле і автоматика", 30 6 6 6 6 6 обладнання м.Київ
Спеціальне кріплення ВО імені "Артема", 3000 360 480 600 720 840 м.Київ
Чорноморський судно- 9077 1089 1457 1814 2177 2539 будівний завод, м.Миколаїв

Електромеханічні прилади "-" 23 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4
Електротехнічні прилади завод "Веда", м.Київ 12,5 1,5 2 2,5 3 3,5
Підшипники 18-й Державний підшип- 100 12 16 20 24 28 никовий завод,
м. Вінниця
Продукція з пластмас завод точного машино- 145 17,4 23,2 29 34,8 40,6 високого тиску будування, м.Переяслав-
Хмельницький
Чорноморський судно- 1467 176,04 234,72 293,4 352,08 410,76 будівний завод, м.Миколаїв
Контактори постійного Науково-виробниче об'єднання 35 - 7 8 9 11 струму "Етал", м.Олександрія
Мінпром

Штампувальна і ливарна завод порошкової 75 9 12 15 18 21 продукція металургії, м.Бровари
Підкат орендне підприємство 12500 - 800 2700 4000 5000 "Металургійний завод тонн
імені Петровського",
м.Дніпропетровськ
металургійний завод імені 6250 - 400 1350 1800 2700 Комінтерну, тонн
м.Дніпропетровськ
Спеціальне кріплення завод алюмінієвих 1433 171 229 286 343 401 конструкцій, м.Бровари
Гумотехнічна продукція завод гумотехнічних 1000 200 200 200 200 200 виробів, м.Біла Церква
науково-дослідний інститут 2618 314,16 418,9 523,6 628,32 733,04 "Еластик", м.Київ
Український державний науково- 2618 314,16 418,9 523,6 628,32 733,04 дослідний
конструкторсько-технологічний
інститут еластомірних
матеріалів і систем,
м.Дніпропетровськ
Пластик завод полімерних 75 15 15 15 15 15 матеріалів, м.Київ тис. кв.
метрів
Продукція з пластмас фірма "Альфа", м.Бердичів 7095,5 650,86 1134,48 1418,1 1701,7 1985,34 високого тиску 2
Мінсільгосппрод

Продукція з пластмас завод "Будпластик", м.Київ 937,5 112,5 150 187,5 225 262,5 високого тиску
Мінзв'язку
Електротехнічна АО "Промзв'язок", м.Київ 1087,5 130,5 174 217,5 261 304,5 продукція
Укрзалізниця
Електротехнічна завод електротехнічного 80 9,6 12,8 16 19,2 22,4 продукція обладнання, м.Харків
завод електротехнічного 120 14,4 19,2 24 28,8 33,6 обладнання,
м.Дніпропетровськ

УТОС
Мікроперемикачі навчально-виробниче 100 20 20 20 20 20 підприємство, м.Біла
Церква
 
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору