Документ 316-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.01.1999, підстава - 6-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 1994 р. N 316
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 )
Про Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 684 ( 684-94-п ) від 04.10.94
N 81 ( 81-95-п ) від 01.02.95
N 108 ( 108-95-п ) від 08.02.95
N 131 ( 131-95-п ) від 20.02.95
N 363 ( 363-95-п ) від 29.05.95
N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95
N 618 ( 618-95-п ) від 08.08.95 )
( Додатково див. Постанову КМ
N 656 ( 656-95-п ) від 17.08.95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 772 ( 772-95-п ) від 28.09.95
N 791 ( 791-95-п ) від 06.10.95
N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96
N 280 ( 280-96-п ) від 04.03.96
N 358 ( 358-96-п ) від 27.03.96
N 382 ( 382-96-п ) від 01.04.96
N 665 ( 665-96-п ) від 20.06.96
N 975 ( 975-96-п ) від 19.08.96
N 1011 ( 1011-96-п ) від 27.08.96
N 236 ( 236-97-п ) від 19.03.97
N 416 ( 416-97-п ) від 05.05.97
N 914 ( 914-97-п ) від 22.08.97
N 1142 ( 1142-97-п ) від 16.10.97
N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97
N 381 ( 381-98-п ) від 30.03.98
N 385 ( 385-98-п ) від 30.03.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду
України згідно з переліком, що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 р. N 316
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих
видів діяльності

1. Видача суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення видів діяльності, ліцензування
яких передбачено законодавчими актами України, проводиться на: 1) пошук (розвідку) родовищ корисних копалин, виконання
інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державного
зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів,
магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій,
аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що
піддаються дії сейсмічності, а також картоутворенню, підтопленню,
осіданням іншого типу, доробці, зсувам та обвалам -
Держкомгеології, а на виконання проектних робіт для зазначених
об'єктів - Мінбудархітектури; 2) експлуатацію родовищ корисних копалин - Держкомгеології за
погодженням з Держнаглядохоронпраці; 3) виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів за секунду, виготовлення і
реалізацію замків безпеки для замикання спускових гачків
мисливської і службово-штатної зброї та газових пістолетіві
револьверів; виготовлення і реалізацію спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та засобів для
виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;
створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських
стендів; надання послуг, пов'язаних з охороною державної (за
винятком окремих особливо важливих об'єктів державної власності,
перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку) колективної та приватної власності, а також
охороною громадян; монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування
засобів охоронної сигналізації; створення та утримання
штемпельно-граверних майстерень; виготовлення печаток і штампів;
діяльність, пов'язану з реалізацією транспортних засобів, що
підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ - МВС;
( Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 772 ( 772-95-п ) від 28.09.95, N 358 ( 358-96-п ) від
27.03.96; N 236 ( 236-97-п ) від 19.03.97) 4) здійснення юридичної практики; судово-експертну діяльність
(крім судово-медичної та судово-психіатричної експертизи) -
Мінюстом; 5) ( Дію підпункту 5 пункту 1 призупинено у частині видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення горілки,
горілчаних, лікерних і коньячних виробів підприємствами усіх форм
власності, за винятком державних спеціалізованих
лікеро-горілчаних підприємств Державного комітету по харчовій
промисловості та коньячних підприємств Державного комітету з
питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості
згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-96-п ) від 20.06.96 )
виготовлення вина і коньячних виробів - Держсадвинпромом; ( Підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 131 ( 131-95-п ) від 20.02.95 )
6) виготовлення та реалізацію ветеринарних медикаментів і
препаратів - Головним управлінням ветеринарної медицини з
державною ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду; 7) здійснення ветеринарної практики - Кримським
республіканським, Київським і Севастопольським міськими
управліннями державної ветеринарної медицини за місцем діяльності
підприємця; 8) видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
виготовлення та реалізацію виробів з їх використанням; збирання,
переробку твердих і рідких відходів виробництва, що містять
дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту - Мінфіном; 9) виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків
поштової оплати - Мінфіном за погодженням з Національним банком; 10) видачу і приймання грошових переказів, будівництво й
технічне обслуговування передавальних станцій супутникового
зв'язку, міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробку
поштової кореспонденції, використання радіочастот, будівництво й
технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і
документального зв'язку; будівництво та технічне обслуговування
мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку;
будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими
об'єктами; будівництво та технічне обслуговування мереж теле- і
радіомовлення - Мінзв'язку; 11) внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним
транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного
флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт, надання послуг по
обслуговуванню і ремонту транспортних засобів - Мінтрансом; ( Підпункт 11 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 280 ( 280-96-п ) від 04.03.96 )
12) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і
кадастрових зйомок, виконання аерофотозйомок - Головним
управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України; 13) виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю -
Держстандартом; 14) ( Дію підпункту 14 пункту 1 призупинено у частині видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення горілки,
горілчаних, лікерних і коньячних виробів підприємствами усіх форм
власності, за винятком державних спеціалізованих
лікеро-горілчаних підприємств Комітету харчової промисловості
України та коньячних підприємств Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України згідно з
Постановою КМ N 665 ( 665-96-п ) від 20.06.96 ) виготовлення пива, спирту, горілчаних, лікерних і тютюнових
виробів - Держхарчопромом; 15) здійснення медичної практики, проведення судово-медичної
та судово-психіатричної експертизи, роздрібна реалізація
медикаментів - МОЗ; ( Підпункт 15 пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 791 ( 791-95-п ) від 06.10.95 ) 16) проектно-пошукові роботи щодо вибору майданчика для
розміщення ядерної установки чи об'єкта, призначеного для
поводження з радіоактивними відходами; проектування, будівництво,
видобування, виробництво, виготовлення, придбання, збут,
володіння, введення в експлуатацію, експлуатація, використання,
перевезення, зняття з експлуатації, консервація ядерних установок
або джерел іонізуючого випромінювання (крім здійснення медичної
діяльності з застосуванням джерел іонізуючого випромінювання у
лікувальних або діагностичних цілях); виготовлення та постачання
елементів, важливих для ядерної та радіаційної безпеки; підготовка
персоналу для експлуатації ядерної установки; виконання окремих
видів діяльності персоналом та посадовими особами -
Мінекобезпеки; ( Підпункт 16 пункту 1 в редакції Постанови КМ N
382 ( 382-96-п ) від 01.04.96 ) ( Підпункт 17 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N
382 ( 382-96-п ) від 01.04.96 ) 17) проектування, будівництво та
експлуатацію об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг
з їх обслуговування - Держатомнаглядом;
18) виготовлення і реалізацію хімічних речовин, збирання,
заготівлю, переробку, купівлю і продаж брухту та відходів
кольорових та чорних металів - Мінпромом; ( Підпункт 18 пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 772 ( 772-95-п )
від 28.09.95 ) 19) створення та утримання гральних закладів, організацію
азартних ігор - районними, районними у містах Києві та Севастополі
державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст без
районного поділу), районних у містах Рад за місцем діяльності
підприємця; торгівельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі та
громадського харчування щодо реалізації продовольчих і
непродовольчих товарів (крім алкогольних напоїв та тютюнових
виробів) - відділами з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських
Рад за місцем діяльності підприємця; торгівельну діяльність у сфері оптової торгівлі продовольчими
(крім спирту етилового, коньячного і плодового) і непродовольчими
товарами - Міністерством торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і
захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управліннями з
питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних,
управліннями з питань торгівлі Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій; ( Підпункт 19 пункту 1 в
редакції Постанов КМ N 108 ( 108-95-п ) від 08.02.95 ), N 975
( 975-96-п ) від 19.08.96 ) 20) здійснення посередницької діяльності з приватизаційними
паперами - Фондом державного майна; 21) надання транспортно-експедиційних послуг під час
перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів - МЗЕЗ; 22) виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів,
виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист
інформації - Державною службою України з питань технічного захисту
інформації; 23) діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання
загальної середньої освіти - Урядом Криму, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями; 24) діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання
професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів
кваліфікації - Міносвіти; 25) надання послуг з оформлення та реєстрації документів про
право власності на квартири (будинки) - Держжитлокомунгоспом; 26) діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг -
Держкомтуризмом; 27) здійснення аудиторської діяльності - Аудиторською палатою
України; 28) здійснення страхової діяльності - Комітетом у справах
нагляду за страховою діяльністю; 29) виробництво пожежної техніки, протипожежного
устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення - Головним управлінням пожежної охорони МВС; 30) розробку, виготовлення та реалізацію спеціальних
пристроїв (у тому числі іноземного виробництва) для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного
отримання інформації - Службою безпеки України; ( Пункт 1
доповнено підпунктом 30 згідно з Постановою КМ N 684 ( 684-94-п )
від 04.10.94 ) 31) створення, придбання та використання комутаційних
систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної
національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших
систем, що не мають виходу на мережу загального користування), з
обов'язковим укомплектуванням зазначених систем спеціальним
обладнанням для зняття інформації з каналів зв'язку - Мінзв'язку;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 31 згідно з Постановою КМ N 81 ( 81-95-п ) від 01.02.95 )
32) виготовлення і оптова реалізація медикаментів -
Держкоммедбіопром; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 32 згідно з
Постановою КМ N 791 ( 791-95-п ) від 06.10.95 )
33) надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення,
посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за
кордоном, - Державним центром зайнятості Мінпраці; ( Пункт 1
доповнено підпунктом 33 згідно з Постановою КМ N 358
( 358-96-п ) від 27.03.96 ) 34) проектування, будівництво, ремонт та експлуатація
об'єктів трубопровідного транспорту: нафтогазового комплексу -
Держнафтогазпромом; меліоративних систем - Держводгоспом;
аміакопроводів - Мінпромом; житлово-комунального господарства -
Держкоммістобудування. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 34 згідно з
Постановою КМ N 416 ( 416-97-п ) від 05.05.97 )
Міністерства і відомства, що видають ліцензії, у разі
необхідності, можуть делегувати право видавати ліцензії своїм
місцевим органам.
2. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької
діяльності. До заяви додаються: підприємцем-громадянином - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення
відповідного виду діяльності (крім створення та утримання
гральних закладів, організації азартних ігор); ( Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-95-п ) від 08.02.95 ) підприємцем-юридичною особою - копії засновницьких
документів. Крім того, з урахуванням специфіки конкретного виду
діяльності міністерствами, відомствами, що видають ліцензії,
Головним управлінням ветеринарної медицини з державною
ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду, Головним управлінням
пожежної охорони МВС, Державним центром зайнятості Мінпраці за
погодженням з Ліцензійною палатою може передбачатись подання
інших документів, необхідних для одержання ліцензії. Перелік цих
документів на здійснення діяльності, зазначеної в підпункті 19 (у
частині заняття торговельною діяльністю) пункту 1 цього
Положення, може бути доповнений МЗЕЗ за погодженням з
Мінекономіки. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 108 ( 108-95-п ) від 08.02.95, N 386
( 386-95-п ) від 01.06.95, N 618 ( 618-95-п ) від 08.08.95, N 200
( 200-96-п ) від 12.02.96, N 358 ( 358-96-п ) від 27.03.96, N
1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97 ) Рішення про видачу ліцензії, або відмова у її видачі
приймається в термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та
необхідних документів, а на торговельну діяльність у сфері
оптової торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами,
торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі та
громадського харчування щодо реалізації продовольчих і
непродовольчих товарів - не пізніше 15 днів. ( Абзац п'ятий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1142
( 1142-97-п ) від 16.10.97 ) У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинно бути вказано
підстави відмови. Орган, що видає ліцензії, визначає необхідність погодження
питання про її видачу з державними органами, в функції яких
входить нагляд за додержанням установлених правил під час
здійснення відповідних видів діяльності. Ліцензійна палата за поданням міністерств і відомств, що
видають ліцензії, затверджує інструкції щодо умов і правил
здійснення окремих видів діяльності та контролю за їх
дотриманням. ( Абзац восьмий пункту 2 в редакції Постанови КМ N
618 ( 618-95-п ) від 08.08.95, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97 ) Стосовно видів діяльності, зазначених у підпунктах 6 і 7
пункту 1 цього Положення, інструкції затверджуються Ліцензійною
палатою за поданням Головного управління ветеринарної медицини з
державною ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду, стосовно
видів діяльності, зазначених у підпункті 19: у частині створення
та утримання гральних закладів, організації азартних ігор -
Ліцензійною палатою, а у частині заняття торговельною діяльністю
- цією Палатою за поданням МЗЕЗ, у підпункті 29, 33 - за поданням
Головного управління пожежної охорони МВС, Державного центру
зайнятості Мінпраці. ( Абзац дев'ятий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 108 ( 108-95-п ) від
08.02.95, N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95, N 618 ( 618-95-п ) від
08.08.95, N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96, N 358 ( 358-96-п ) від
27.03.96, N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97 )
3. За видачу ліцензій встановлюється така плата: з громадян-підприємців - у розмірі двох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; ( Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 772 ( 772-95-п ) від 28.09.95 ) з юридичних осіб - у розмірі дванадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Уся сума плати за видачу ліцензій
зараховується до Державного бюджету України. ( Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 772
( 772-95-п ) від 28.09.95, N 1011 ( 1011-96-п ) від 27.08.96,
N 914 ( 914-97-п ) від 22.08.97, N 381 ( 381-98-п ) від 30.03.98 ) ( Абзац четвертий пункту 3 виключений на підставі Постанови
КМ N 381 ( 381-98-п ) від 30.03.98 )
В окремих випадках актами законодавства може встановлюватися
інший розмір плати за видачу ліцензій. ( Абзац із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 381 ( 381-98-п ) від 30.03.98 ) Органам, що видають ліцензії, забороняється справляти за
видачу ліцензій додаткову плату понад установлену актами
законодавства, а також передбачати умовою видачі ліцензій внески
до будь-яких позабюджетних фондів і здійснення інших платежів, не
віднесених актами законодавства до обов'язкових. ( Пункт 3
доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 914 ( 914-97-п )
від 22.08.97, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 363
( 363-95-п ) від 29.05.95 )
4. У ліцензії зазначається найменування органу, що видав її,
прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання громадянина, або
найменування і місце знаходження юридичної особи, вид діяльності,
на яку видається ліцензія, місце її здійснення, особливі умови та
правила здійснення даного виду діяльності, номер реєстрації
ліцензії, дата її видачі, термін дії. Ліцензія підписується відповідальною за видачу ліцензій
службовою особою і засвідчується печаткою органу, що видав
ліцензію. Термін дії ліцензії визначається органом, що її видає, але не
може бути менше 3-х років. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку,
встановленому для її одержання. Дія ліцензій на торговельну діяльність у сфері оптової
торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також
ліцензій на торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі
продовольчими і непродовольчими товарами власного виробництва
поширюється на всю територію України. ( Пункт 4 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Постановою КМ N 1142 ( 1142-97-п ) від 16.10.97 ) Після припинення суб'єктом підприємництва своєї діяльності
надана ліцензія втрачає силу. 5. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії
особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності
Ліцензійна палата або орган, що видав ліцензію, може дати
розпорядження про усунення порушень чи зупинити її дію на
визначений термін або до усунення цих порушень. ( Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 618
( 618-95-п ) від 08.08.95, N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97 ) У разі повторного або грубого порушення правил здійснення
діяльності, на яку видано ліцензію, ця ліцензія може бути
анульована за рішенням Ліцензійної палати або органу, що її
видав. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 618 ( 618-95-п ) від 08.08.95, N 1257
( 1257-97-п ) від 12.11.97 ) Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути
оскаржено підприємцем до суду або арбітражного суду.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 р. N 316
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України, що втратили чинність
1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N 99
( 99-91-п ) "Про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих
видів діяльності та про розмір плати за державну реєстрацію
суб'єктів підприємництва" (ЗП УРСР, 1991 р., N 5, ст.37; ЗП
України, 1992 р., N 2, ст.48; 1993 р., N 4-5, ст.63; 1994 р.,
N 1, ст.13).
2. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1992 р. N 572 ( 572-92-п ) "Про механізм впровадження Закону
України "Про приватизацію державного житлового фонду" (ЗП
України, 1992 р., N 11, ст.270).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1993 р. N 114 ( 114-93-р ).
4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28
вересня 1993 р. N 819 ( 819-93-п ) "Про створення Державного
спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст.48).
5. Пункти 2 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 5
квітня 1994 р. N 228 ( 228-94-п ) "Про порядок створення,
реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".вгору