Документ 3159-IV, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про Державний бюджет України
на 2006 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів
України до другого читання

Розглянувши проект Закону України про Державний бюджет
України на 2006 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів України до
другого читання, та керуючись частиною третьою статті 42
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати проект Закону України про Державний бюджет України
на 2006 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого
читання, таким, що не відповідає Бюджетним висновкам Верховної
Ради України, схваленим Постановою Верховної Ради України від
1 листопада 2005 року N 3025-IV ( 3025-15 ) "Про схвалення
Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет
України на 2006 рік".
2. Проект Закону України про Державний бюджет України на
2006 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого
читання, повернути Кабінету Міністрів України на доопрацювання та
для подання на розгляд Верховної Ради України у повторному другому
читанні у тижневий термін.
3. Кабінету Міністрів України при доопрацюванні проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік врахувати
Бюджетні висновки Верховної Ради України ( 3025-15 ), у тому числі
в частині збільшення розрахункового обсягу видатків загального
фонду місцевих бюджетів на 2006 рік на 5.000.000 тис. гривень
порівняно з відповідним розрахунковим обсягом у проекті Закону
України про Державний бюджет України на 2006 рік, поданому
Кабінетом Міністрів України на перше читання.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3159-IVвгору