Документ 3158-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про міський електричний транспорт" щодо типового
договору про організацію надання транспортних послуг
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.398 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 11 Закону України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 51, ст. 548) такі зміни:
1) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Типовий договір про організацію надання транспортних послуг
затверджується Кабінетом Міністрів України";
2) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Договір про організацію надання транспортних послуг
укладається на основі типового договору не пізніше ніж за квартал
до початку його дії на строк не менше року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3158-VIвгору