Документ 3156-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.04.2014, підстава - 1197-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо підсудності спорів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.396 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):
 
     1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
     2) частину третю статті 19 після слів "цим Кодексом" доповнити словами "адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель".

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду в порядку та строки до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3156-VIвгору