Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про деякі питання ввезення на митну територію
України транспортних засобів"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.93 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про деякі питання ввезення на митну
територію України транспортних засобів" ( 2739-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435):
1) у назві Закону після слів "територію України" доповнити
словами "та реєстрації";
2) перед словами "Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є" доповнити словами "З метою регулювання
ввезення на митну територію України та проведення першої
реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних
засобів";
3) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу
(у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини)
тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних
тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів,
автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими
двигунами - коди товарних позицій згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8701 20,
8702-8705 та 8706 ( 2371г-14 ) (шасі з встановленими двигунами
тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 та 8702-8705)
допускається за умови, що на момент переміщення через митний
кордон України пройшло не більше 8 років з дати їх виготовлення.
2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу
та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових
і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні
здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче
рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та національними
стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "B"
ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R
83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції
транспортних засобів):
- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів
(сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди
товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 ( 2371г-14 ) - з
1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на
зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію
України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно,
та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно
видано сертифікати відповідності;
- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального
призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 ( 2371г-14 ) - з
1 січня 2007 року";
4) у статті 3 після слів "засобів вимогам" доповнити словами
"технічних регламентів та", а після слів "є сертифікат" - "або
інший документ про підтвердження";
5) статті 4 і 5 виключити;
6) доповнити Закон новими статтями 3-1 і 3-2 такого змісту:
"3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність через п'ять
років з дня вступу України до Світової організації торгівлі.
3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на
транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України
тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на
постійне місце проживання до України";
7) у статті 8 слова "крім статті 2, яка набирає чинності з
1 січня 2006 року" виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать
цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 3151-IV


Публікації документа