Документ 3151-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про деякі питання ввезення на митну територію
України транспортних засобів"
 
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.93 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів" ( 2739-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435):
 
     1) у назві Закону після слів "територію України" доповнити словами "та реєстрації";
 
     2) перед словами "Верховна Рада України п о с т а н о в л я є" доповнити словами "З метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів";
 
     3) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
     "1. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими двигунами - коди товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8701 20, 8702-8705 та 8706 ( 2371г-14 ) (шасі з встановленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 та 8702-8705) допускається за умови, що на момент переміщення через митний кордон України пройшло не більше 8 років з дати їх виготовлення.
 
     2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "B" ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):
 
     - для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 ( 2371г-14 ) - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;
 
     - для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 ( 2371г-14 ) - з 1 січня 2007 року";
 
     4) у статті 3 після слів "засобів вимогам" доповнити словами "технічних регламентів та", а після слів "є сертифікат" - "або інший документ про підтвердження";
 
     5) статті 4 і 5 виключити;
 
     6) доповнити Закон новими статтями 3-1 і 3-2 такого змісту:
 
     "3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність через п'ять років з дня вступу України до Світової організації торгівлі.
 
     3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України";
 
     7) у статті 8 слова "крім статті 2, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року" виключити.

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 3151-IVвгору