Документ 3150-IV, перша редакція — Прийняття від 30.11.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.92 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:
1. У частині першій статті 87 слова "апеляційної та
касаційної" виключити і доповнити реченням такого змісту: "У суді
апеляційної інстанції протокол судового засідання ведеться у
випадках, передбачених цим Кодексом".
2. Частину першу статті 88-2 викласти у такій редакції:
"Повне або часткове відтворення технічного запису судового
процесу здійснюється за рішенням суду в судовому засіданні при
розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи
касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол
судового засідання".
3. Частину другу статті 236-2 доповнити реченням такого
змісту: "При розгляді скарги ведеться протокол судового
засідання".
4. Частину третю статті 236-6 доповнити реченням такого
змісту: "При розгляді скарги ведеться протокол судового
засідання".
5. У частині третій статті 240 слова "в разі необхідності"
виключити.
6. Доповнити статтю 411 частиною п'ятою такого змісту:
"При вирішенні судом питань, зв'язаних з виконанням вироку,
ведеться протокол судового засідання".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 3150-IVвгору