Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти
Указ Президента України від 29.07.2016315/2016
Документ 315/2016, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2016. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" (зі змінами, внесеними Указами від 13 березня 2013 року № 129 та від 2 квітня 2013 року № 178) такі зміни:

1) на зміну статті 2 призначити ГРИНЕВИЧ Лілію Михайлівну - Міністра освіти і науки України - головою Комітету з Державної премії України в галузі освіти;

2) на часткову зміну статті 3 затвердити новий персональний склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти (додається);

3) у статті 5 слова "та призначити керівника секретаріату" виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
29 липня 2016 року
№ 315/2016
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 липня 2016 року № 315/2016

СКЛАД
Комітету з Державної премії України в галузі освіти


ГРИНЕВИЧ
Лілія Михайлівна

-

Міністр освіти і науки України, голова Комітету


КРЕМЕНЬ
Василь Григорович

-

президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Комітету (за згодою)


ПАВЛЕНКО
Ростислав Миколайович

-

Заступник Глави Адміністрації Президента України, заступник голови Комітету


ХОБЗЕЙ
Павло Кузьмович

-

заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови Комітету


АНДРУЩЕНКО
Віктор Петрович

-

ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, голова Асоціації ректорів педагогічних університетів (за згодою)


БАЛУЩАК
Ганна Федорівна

-

директор Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму (за згодою)


БЕЗГІН
Олексій Ігорович

-

ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (за згодою)


БЕХ
Іван Дмитрович

-

директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


БОБАЛО
Юрій Ярославович

-

ректор Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)


БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

-

відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)


БОСЕНКО
Маріанна Іванівна

-

директор гімназії № 48 міста Києва (за згодою)


ГАЛАШЕВСЬКА
Світлана Вікторівна

-

директор Білоцерківського будинку художньої творчості Київської області (за згодою)


ГОРБУЛІН
Володимир Павлович

-

перший віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Радник Президента України


ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович

-

ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)


ДМИТРИЧЕНКО
Микола Федорович

-

ректор Національного транспортного університету (за згодою)


ДРУМ
Тетяна Петрівна

-

директор Вищого професійного училища № 41 міста Тульчина Вінницької області (за згодою)


ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович

-

ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою)


ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

-

заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації - директор департаменту освіти і науки


ІЛЬЧЕНКО
Тамара Сергіївна

-

завідувач дошкільного навчального закладу № 54 міста Києва (за згодою)


КАРАНДІЙ
Вадим Анатолійович

-

директор Українського центру оцінювання якості освіти (за згодою)


КАЧАЛОВСЬКИЙ
Петро Іванович

-

директор Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури (за згодою)


КОНОНЕНКО
Ольга Борисівна

-

начальник відділу планування, зв'язків з громадськістю та доступу до публічної інформації правління з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України


КОСИЛО
Михайло Юрійович

-

директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (за згодою)


КРИШЕМІНСЬКА
Лідія Дмитрівна

-

директор Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою)


ЛЕВКІВСЬКИЙ
Казимир Михайлович

-

заступник директора державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" (за згодою)


ЛИТВИНЕНКО
Лідія Семенівна

-

директор спеціального загальноосвітнього дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку, дітей з затримкою психічного розвитку "Малятко", м. Київ (за згодою)


ЛІСОВИЙ
Оксен Васильович

-

директор Національного центру "Мала академія наук України" (за згодою)


ЛУГОВИЙ
Володимир Іларіонович

-

перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


МАЗАРАКІ
Анатолій Антонович

-

ректор Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою)


МАКАРЕНКО
Оксана Олександрівна

-

голова громадської організації "Батьківський контроль" (за згодою)


МАКСИМЕНКО
Сергій Дмитрович

-

академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


МЕЛЕШЕВИЧ
Андрій Анатолійович

-

президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою)


МИХАЛКО
Світлана Олексіївна

-

директор Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування (за згодою)


МОРОЗ
Василь Максимович

-

ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (за згодою)


НАКОНЕЧНИЙ
Олександр Григорович

-

завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської організації "Академія наук вищої школи України" (за згодою)


НЕСЕН
Микола Григорович

-

директор Вищого професійного училища № 7 міста Кременчука Полтавської області (за згодою)


ОГНЕВ'ЮК
Віктор Олександрович

-

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка (за згодою)


ПАВЛЕНКО
Анатолій Федорович

-

ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою)


ПЕТРОВИЧ
Василь Сергійович

-

директор державного навчального закладу "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" (за згодою)


ПІВНЯК
Геннадій Григорович

-

ректор Національного гірничого університету (за згодою)


ПОХРЕСНИК
Анатолій Костянтинович

-

голова Ради директорів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації України (за згодою)


ПРИМАКОВА
Наталія Ярославівна

-

завідувач дошкільного навчального закладу санаторного типу № 58 "Лісова казка" Чернігівської міської ради (за згодою)


РУБАН
Юрій Григорович

-

Керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України


САЗОНЕНКО
Ганна Стефанівна

-

директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)


СВИРСЬКА
Тетяна Іванівна

-

голова Всеукраїнської асоціації керівників позашкільних навчальних закладів (за згодою)


СВІДЛОВ
Юрій Іванович

-

начальник Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка (за згодою)


СТАРОСТЕНКО
Ганна Вікторівна

-

заступник голови Київської міської державної адміністрації


СУХОМЛИНСЬКА
Ольга Василівна

-

академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


ТЕЛЕЛИМ
Василь Максимович

-

професор кафедри стратегії національної безпеки і оборони Інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського


ТЕЛЄГІНА
Вікторія Григорівна

-

директор ліцею № 100 "Поділ" міста Києва (за згодою)


ТОЦЬКА
Тетяна Петрівна

-

завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Ялинка" імені В.О. Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (за згодою)


УСАТЕНКО
Галина Олегівна

-

голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, віце-президент фонду  "Європа XXI" (за згодою)


ФАКТОР
Людмила Володимирівна

-

директор спеціалізованого навчально-виховного комплексу "школа-дитячий садок" "Кияночка" міста Києва (за згодою)


ЧЕМБЕРЖІ
Михайло Іванович

-

ректор Київської дитячої академії мистецтв (за згодою)


ШЕВЧЕНКО
Валентина Петрівна

-

директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету (за згодою)


ШИЯН
Роман Богданович

-

директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)


ЯЩЕНКО
Алла Володимирівна

-

завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 5 "Капітошка" Бучанської міської ради Київської області (за згодою).

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору