Документ 3141-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17
Закону України "Про лікарські засоби"
щодо порядку ввезення в Україну
лікарських засобів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.395 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 17 Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 22, ст. 86) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"медичного забезпечення (без права реалізації) підрозділів
збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на
територію України".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3141-VIвгору