Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 01.09.1986314
Документ 314-86-п, поточна редакція — Редакція від 01.09.1986

                                                          
П О С Т А Н О В А
РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
Про внесення змін до Примірного статуту
житлово-будівельного кооперативу

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Примірного статуту житлово-будівельного
кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
30 квітня 1985 р. N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 5,
ст. 41; 1985 р., N 11, ст. 88; 1986 р., N 7, ст. 34), такі зміни:
1. Абзац перший пункту 32 замінити абзацами такого змісту:
"32. Член житлово-будівельного кооперативу, який потребує
поліпшення житлових умов (частина друга і третя статті 134
Житлового кодексу УРСР), має переважне право на одержання
квартири, що звільнилася в будинку (будинках) цього кооперативу.
Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право
на одержання квартири, що звільнилася, питання про те, кому з них
її надавати, вирішується загальними зборами членів кооперативу
(зборами уповноважених) з урахуванням потреби зазначених членів
кооперативу в поліпшенні житлових умов, наявності у них права на
пільги щодо черговості прийому до членів кооперативу та інших
обставин".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
2. У пункті 35 слова "абзацами першим і третім пункту 32"
замінити словами "абзацами першим і четвертим пункту 32".

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
м. Київ, 1 вересня 1986 р.,
N 314вгору