Документ 314-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 314
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 27 квітня 2011 р. № 464

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374) і від 27 квітня 2011 р. № 464 “Питання державного оборонного замовлення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402; 2013 р., № 68, ст. 2485; 2014 р., № 92, ст. 2654; 2016 р., № 73, ст. 2466) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 314

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 27 квітня 2011 р. № 464

1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764, доповнити абзацом такого змісту:

“Для виконання робіт згідно з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1130; 2017 р., № 49, ст. 1522), що необхідні для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, замовники можуть передбачати в договорах (контрактах) з виконавцями та здійснювати попередню оплату (виплату авансу) на умовах, визначених в абзацах першому і другому підпункту 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2017 р., № 95, ст. 2895), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 258.”.

2. Пункт 27 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У рамках підготовки виробництва на виконання заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 18 цього Порядку, робіт згідно з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1130; 2017 р., № 49, ст. 1522), може передбачатися попередня оплата на умовах, визначених в абзацах першому і другому підпункту 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 ”Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2017 р., № 95, ст. 2895), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 258.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.вгору