Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2001314
Документ 314-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.11.2008, підстава - 954-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2001 р. N 314
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 954 ( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }
Про встановлення ліміту легкових
автомобілів, що обслуговують державні органи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 886 ( 886-2001-п ) від 26.07.2001
N 940 ( 940-2001-п ) від 07.08.2001
N 1167 ( 1167-2001-п ) від 13.09.2001
N 1237 ( 1237-2001-п ) від 26.09.2001
N 1548 ( 1548-2001-п ) від 16.11.2001
N 1667 ( 1667-2001-п ) від 13.12.2001
N 1684 ( 1684-2001-п ) від 13.12.2001
N 1730 ( 1730-2001-п ) від 27.12.2001
N 1809 ( 1809-2001-п ) від 28.12.2001
N 16 ( 16-2002-п ) від 10.01.2002
N 113 ( 113-2002-п ) від 04.02.2002
N 132 ( 132-2002-п ) від 14.02.2002
N 136 ( 136-2002-п ) від 14.02.2002
N 152 ( 152-2002-п ) від 15.02.2002
N 236 ( 236-2002-п ) від 01.03.2002
N 397 ( 397-2002-п ) від 29.03.2002
N 703 ( 703-2002-п ) від 30.05.2002
N 940 ( 940-2002-п ) від 06.07.2002
N 954 ( 954-2002-п ) від 11.07.2002
N 1087 ( 1087-2002-п ) від 29.07.2002
N 1138 ( 1138-2002-п ) від 17.08.2002
N 1216 ( 1216-2002-п ) від 19.08.2002
N 1227 ( 1227-2002-п ) від 20.08.2002
N 1636 ( 1636-2002-п ) від 30.10.2002
N 1866 ( 1866-2002-п ) від 12.12.2002
N 2016 ( 2016-2002-п ) від 25.12.2002
N 68 ( 68-2003-п ) від 18.01.2003
N 122 ( 122-2003-п ) від 29.01.2003
N 186 ( 186-2003-п ) від 21.02.2003
N 310 ( 310-2003-п ) від 12.03.2003
N 604 ( 604-2003-п ) від 26.04.2003
N 1154 ( 1154-2003-п ) від 24.07.2003
N 1804 ( 1804-2003-п ) від 20.11.2003
N 1962 ( 1962-2003-п ) від 17.12.2003
N 2072 ( 2072-2003-п ) від 29.12.2003
N 2073 ( 2073-2003-п ) від 30.12.2003
N 366 ( 366-2004-п ) від 24.03.2004
N 570 ( 570-2004-п ) від 29.04.2004
N 679 ( 679-2004-п ) від 26.05.2004
N 971 ( 971-2004-п ) від 28.07.2004
N 1125 ( 1125-2004-п ) від 27.08.2004
N 1239 ( 1239-2004-п ) від 22.09.2004
N 1424 ( 1424-2004-п ) від 28.10.2004
N 1460 ( 1460-2004-п ) від 28.10.2004
N 1758 ( 1758-2004-п ) від 25.12.2004
N 197 ( 197-2005-п ) від 28.03.2005
N 387 ( 387-2005-п ) від 26.05.2005
N 551 ( 551-2005-п ) від 12.07.2005
N 612 ( 612-2005-п ) від 21.07.2005
N 703 ( 703-2005-п ) від 03.08.2005
N 714 ( 714-2005-п ) від 09.08.2005
N 844 ( 844-2005-п ) від 31.08.2005
N 1247 ( 1247-2005-п ) від 21.12.2005
N 1267 ( 1267-2005-п ) від 23.12.2005
N 5 ( 5-2006-п ) від 11.01.2006
N 77 ( 77-2006-п ) від 01.02.2006
N 120 ( 120-2006-п ) від 08.02.2006
N 121 ( 121-2006-п ) від 08.02.2006
N 334 ( 334-2006-п ) від 15.03.2006
N 347 ( 347-2006-п ) від 17.03.2006
N 546 ( 546-2006-п ) від 19.04.2006
N 559 ( 559-2006-п ) від 26.04.2006
N 684 ( 684-2006-п ) від 17.05.2006
N 727 ( 727-2006-п ) від 25.05.2006
N 796 ( 796-2006-п ) від 07.06.2006
N 966 ( 966-2006-п ) від 12.07.2006
N 1319 ( 1319-2006-п ) від 18.09.2006
N 1499 ( 1499-2006-п ) від 25.10.2006
N 1820 ( 1820-2006-п ) від 27.12.2006
N 101 ( 101-2007-п ) від 31.01.2007
N 213 ( 213-2007-п ) від 14.02.2007
N 525 ( 525-2007-п ) від 21.03.2007
N 647 ( 647-2007-п ) від 20.04.2007
N 651 ( 651-2007-п ) від 23.04.2007
N 792 ( 792-2007-п ) від 30.05.2007
N 922 ( 922-2007-п ) від 11.07.2007
N 1048 ( 1048-2007-п ) від 15.08.2007
N 1110 ( 1110-2007-п ) від 11.09.2007
N 1112 ( 1112-2007-п ) від 11.09.2007 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента
N 876/2007 ( 876/2007 ) від 17.09.2007
N 1146 ( 1146-2007-п ) від 19.09.2007
N 1164 ( 1164-2007-п ) від 26.09.2007
N 1190 ( 1190-2007-п ) від 03.10.2007
N 1204 ( 1204-2007-п ) від 10.10.2007
N 1368 ( 1368-2007-п ) від 28.11.2007
N 474 ( 474-2008-п ) від 21.05.2008
N 527 ( 527-2008-п ) від 04.06.2008
N 837 ( 837-2008-п ) від 10.09.2008 }

Відповідно до Указу Президента України від 16 листопада
2000 р. N 1242 ( 1242/2000 ) "Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в
соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання
державних коштів" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити ліміт легкових автомобілів, що обслуговують
державні органи, згідно з додатками 1 і 2.
Легкові автомобілі, що перебувають на балансі державних
органів і вивільняються у зв'язку з установленням ліміту згідно з
цією постановою, підлягають реалізації за договірними цінами
підприємствам і організаціям, що належать до сфери їх управління,
або автогосподарствам, що надають послуги населенню, для
подальшого використання у виробничій діяльності. Кошти, отримані
від реалізації зазначених легкових автомобілів, перераховуються до
державного бюджету.
2. Державним органам, зазначеним у додатках 1 і 2 до цієї
постанови, привести загальну кількість легкових автомобілів, що
перебувають на їх балансі або на балансі територіальних
підрозділів чи орендуються (наймаються) ними на підприємствах і в
організаціях, у відповідність з установленим лімітом та
поінформувати Міністерство фінансів про виконання цієї постанови
та суми коштів, перераховані до державного бюджету.
3. Міністерству фінансів подати до 1 травня 2001 р.
Кабінетові Міністрів України інформацію про результати реалізації
цієї постанови.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про
затвердження граничної чисельності працівників апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і
підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту
легкових автомобілів, що їх обслуговують" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 9, ст. 339), з наступними змінами, в частині
встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують
центральні органи виконавчої влади та підпорядковані їм
територіальні органи.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ЄХАНУРОВ
Інд. 40

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2001 р. N 314
ЛІМІТ
легкових автомобілів, що обслуговують
центральні органи виконавчої влади,
їх територіальні підрозділи та інші державні органи
------------------------------------------------------------------ Найменування державного органу| Ліміт легкових автомобілів |----------------------------------- |центральний | територіальні | апарат | підрозділи ------------------------------------------------------------------ Мінагрополітики 9
Мінвуглепром 7
Міністерство з питань 9 27****
житлово-комунального
господарства
Мінприроди 10
Мінекономіки 17 27
Мінпаливенерго 8
МЗС 14
Міністерство культури 5
і туризму
МОН 7
МОЗ 6
Мінпраці 8 27
Мінпромполітики 8
Мінрегіонбуд 12 44***
Мінсім'ямолодьспорт 11
Мінтрансзв'язку 17 27
Мінфін 27 680
Мін'юст 15 1067
Держводгосп 4
Держкомзем 3 54
Національне агентство з 5 20
питань забезпечення 7**
ефективного використання
енергетичних ресурсів
Держкомінформ 4
Держкомлісгосп 6 46
Держкомветеранів 4
Державний комітет 8 35
з питань технічного
регулювання та
споживчої політики
Держкомстат 5 54
ВАК 1
НКАУ 4
Державна податкова
адміністрація 31 2506
Держмитслужба 6 75
ГоловКРУ 9 643
Антимонопольний комітет 8 27
Держпідприємництво 5
Держатомрегулювання 5 8
НКРЕ 32
Державна комісія з питань
оборонно-промислового
комплексу 3
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку 8 21
Фонд державного майна 8 54
Головдержслужба 4
Національна служба
посередництва і примирення 1
Національна рада
соціального партнерства 1
Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення 4
Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню 1
Пенсійний фонд 6 235
Державний комітет у справах
національностей та релігій 4
Державна служба
автомобільних доріг 7
Державна служба
експортного контролю 2
Державна судова адміністрація 4 27
Держкомрезерв 3
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг 4
Комітет з контролю
за наркотиками 1
Державний комітет 8
фінансового моніторингу
Національна комісія з питань
регулювання зв'язку 15
Держінвестицій 5
Український інститут
національної пам'яті 4
Держгірпромнагляд 4 25
Національне агентство 4
екологічних інвестицій
Національне агентство з 4
питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
Держкомрибгосп 3
Держкомветмедицини 3 768
Держкомінформатизації 1
Державна інспекція 6 27
з контролю якості
лікарських засобів
------------------------------------------------------------------ Усього 271 4696
_____________
** З 1 січня 2007 року.
*** З 1 січня 2008 року.
**** З 1 січня 2009 року.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 886
( 886-2001-п ) від 26.07.2001, N 940 ( 940-2001-п ) від
07.08.2001, N 1167 ( 1167-2001-п ) від 13.09.2001, N 1548
( 1548-2001-п ) від 16.11.2001, N 1667 ( 1667-2001-п ) від
13.12.2001, N 1684 ( 1684-2001-п ) від 13.12.2001, N 1730
( 1730-2001-п ) від 27.12.2001, N 1809 ( 1809-2001-п ) від
28.12.2001, N 16 ( 16-2002-п ) від 10.01.2002, N 113
( 113-2002-п ) від 04.02.2002, N 132 ( 132-2002-п ) від
14.02.2002, N 136 ( 136-2002-п ) від 14.02.2002, N 152
( 152-2002-п ) від 15.02.2002, N 236 ( 236-2002-п ) від
01.03.2002, N 397 ( 397-2002-п ) від 29.03.2002, N 703
( 703-2002-п ) від 30.05.2002, N 940 ( 940-2002-п ) від
06.07.2002, N 954 ( 954-2002-п ) від 11.07.2002, N 1087
( 1087-2002-п ) від 29.07.2002, N 1138 ( 1138-2002-п ) від
17.08.2002, N 1216 ( 1216-2002-п ) від 19.08.2002, N 1227
( 1227-2002-п ) від 20.08.2002, N 1636 ( 1636-2002-п ) від
30.10.2002, N 1866 ( 1866-2002-п ) від 12.12.2002, N 2016
( 2016-2002-п ) від 25.12.2002, N 68 ( 68-2003-п ) від
18.01.2003, N 122 ( 122-2003-п ) від 29.01.2003, N 186
( 186-2003-п ) від 21.02.2003, N 310 ( 310-2003-п ) від
12.03.2003, N 604 ( 604-2003-п ) від 26.04.2003, N 1154
( 1154-2003-п ) від 24.07.2003, N 1804 ( 1804-2003-п ) від
20.11.2003, N 2072 ( 2072-2003-п ) від 29.12.2003, N 2073
( 2073-2003-п ) від 30.12.2003, N 366 ( 366-2004-п ) від
24.03.2004, N 570 ( 570-2004-п ) від 29.04.2004, N 679
( 679-2004-п ) від 26.05.2004, N 971 ( 971-2004-п )
від 28.07.2004, N 1125 ( 1125-2004-п ) від 27.08.2004, N 1239
( 1239-2004-п ) від 22.09.2004, N 1424 ( 1424-2004-п ) від
28.10.2004, N 1460 ( 1460-2004-п ) від 28.10.2004, N 1758
( 1758-2004-п ) від 25.12.2004, N 197 ( 197-2005-п ) від
28.03.2005, N 387 ( 387-2005-п ) від 26.05.2005, N 551
( 551-2005-п ) від 12.07.2005, N 612 ( 612-2005-п ) від
21.07.2005, N 703 ( 703-2005-п ) від 03.08.2005, N 714
( 714-2005-п ) від 09.08.2005, N 844 ( 844-2005-п ) від
31.08.2005, N 1247 ( 1247-2005-п ) від 21.12.2005, N 1267
( 1267-2005-п ) від 23.12.2005, N 77 ( 77-2006-п ) від
01.02.2006, N 120 ( 120-2006-п ) від 08.02.2006, N 121
( 121-2006-п ) від 08.02.2006, N 334 ( 334-2006-п ) від
15.03.2006, N 347 ( 347-2006-п ) від 17.03.2006, N 546
( 546-2006-п ) від 19.04.2006, N 559 ( 559-2006-п ) від
26.04.2006, N 684 ( 684-2006-п ) від 17.05.2006, N 727
( 727-2006-п ) від 25.05.2006, N 796 ( 796-2006-п ) від
07.06.2006, N 966 ( 966-2006-п ) від 12.07.2006, N 1319
( 1319-2006-п ) від 18.09.2006, N 1499 ( 1499-2006-п ) від
25.10.2006, N 1820 ( 1820-2006-п ) від 27.12.2006, N 101
( 101-2007-п ) від 31.01.2007, N 213 ( 213-2007-п ) від
14.02.2007, N 647 ( 647-2007-п ) від 20.04.2007, N 651
( 651-2007-п ) від 23.04.2007, N 792 ( 792-2007-п ) від
30.05.2007, N 922 ( 922-2007-п ) від 11.07.2007, N 1048
( 1048-2007-п ) від 15.08.2007, N 1110 ( 1110-2007-п ) від
11.09.2007, N 1112 ( 1112-2007-п ) від 11.09.2007, N 1146
( 1146-2007-п ) від 19.09.2007, N 1164 ( 1164-2007-п ) від
26.09.2007, N 1190 ( 1190-2007-п ) від 03.10.2007, N 1204
( 1204-2007-п ) від 10.10.2007, N 1368 ( 1368-2007-п ) від
28.11.2007, N 474 ( 474-2008-п ) від 21.05.2008, N 527
( 527-2008-п ) від 04.06.2008, N 837 ( 837-2008-п ) від
10.09.2008 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2001 р. N 314
ЛІМІТ
легкових автомобілів, що обслуговують обласні,
Київську та Севастопольську міські,
районні, районні у містах Києві
та Севастополі держадміністрації
------------------------------------------------------------------ | Ліміт легкових автомобілів |-------------------------------------------------- | обласні | у тому числі | районні | у тому числі | (міські) | апарат | держадмі-| апарат | держадмі-| обласних | ністрації| районних | ністрації| (міських) | | держадмі- | | держадмі- | | ністрацій | | ністрацій | | ------------------------------------------------------------------ Автономна
Республіка Крим 95 42
Області:
Вінницька 32 9 189 81
Волинська 33 9 112 48
Дніпропет-
ровська 36 11 154 66
Донецька 36 11 126 54
Житомирська 34 9 161 69
Закарпатська 33 9 76 39
Запорізька 35 11 140 60
Івано- 31 9 98 42
Франківська
Київська 35 10 175 75
Кіровоградська 33 9 147 63
Луганська 36 11 126 54
Львівська 36 11 80 60
Миколаївська 32 10 133 57
Одеська 36 11 182 78
Полтавська 27 9 175 75
Рівненська 33 9 112 48
Сумська 32 9 126 54
Тернопільська 32 9 119 51
Харківська 35 11 189 81
Херсонська 33 9 126 54
Хмельницька 34 9 127 60
Черкаська 33 9 121 60
Чернівецька 32 9 77 33
Чернігівська 33 9 154 66
м. Київ 46 11 87 42
м. Севастополь 18 9 28 12 ------------------------------------------------------------------ Усього 866 252 3340 1524
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1237
( 1237-2001-п ) від 26.09.2001, N 1962 ( 1962-2003-п ) від
17.12.2003, N 5 ( 5-2006-п ) від 11.01.2006 )вгору