Документ 3138-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.04.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про страхування"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.393 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У частині дванадцятій статті 2 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 2, ст. 14):
 
     пункт 1 доповнити реченням такого змісту: "У разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується";
 
     пункт 5 викласти в такій редакції:
 
     "5) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3138-VI



вгору