Document 3138-VI, valid, current version — Adoption on March 15, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 6, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.393 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині дванадцятій статті 2 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 2, ст. 14):
пункт 1 доповнити реченням такого змісту: "У разі здійснення
перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації
торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не
застосовується";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не
включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із
законодавством України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3138-VIon top