Документ 3137-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам"
щодо державної соціальної допомоги
на догляд інвалідам війни
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.392 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до статті 8 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404; 2011 р., N 39, ст. 389) такі зміни:
 
     пункт 1 після слів та цифр "особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи)" доповнити словами та цифрами "підпункті "а" пункту 2 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією)";
 
     пункт 2 після слова та цифри "пункту 1" доповнити словами та цифрами "та підпункті "б" пункту 2 (із числа інвалідів II групи, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією)";
 
     у пункті 3 слова та цифри "пунктах 2 (крім інвалідів, віднесених до підгрупи А I групи), 3 (із числа одиноких пенсіонерів), 4 і 5" замінити словами та цифрами "пунктах 2 (крім інвалідів, зазначених у пунктах 1, 2, 4 і 5 цієї статті), 3 (із числа одиноких пенсіонерів), 4, 5";
 
     пункт 4 після слів та цифри "зазначеним у підпункті "а" пункту 1" доповнити словами та цифрами "підпункті "а" пункту 2 (які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією)";
 
     у пункті 5 слова та цифри "зазначеним у пунктах 2 і 5" замінити словами та цифрами "зазначеним у підпункті "а" пункту 2 (крім інвалідів, зазначених у пункті 4 цієї статті), пункті 5".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
     2. Встановити, що раніше призначена державна соціальна допомога на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) підлягає перерахунку з урахуванням положень цього Закону. Перерахунок здійснюється за матеріалами пенсійної справи з дня набрання чинності цим Законом.
 
     3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3137-VIвгору