Документ 3130-08, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 44, ст. 445 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі доповнення:
1) частину першу статті 112 після цифр "158" доповнити,
цифрами "163-1" і після цифр "226-228" цифрами "228-1";
2) частину другу статті 155 після цифр "217-2" доповнити
словами і цифрами "частиною 2 статті 229-1, частинами 2 і 3 статті
229-2, статтею 229-4, частиною 2 статті 229-5".

Голова
Президії Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 14 жовтня 1974 р.
N 3130-VIIIвгору