Документ 3130-08, перша редакція — Прийняття від 14.10.1974
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 44, ст. 445 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) такі доповнення і зміни:
1) доповнити Кодекс статтями 163-1 і 228-1 такого змісту:
"Стаття 163-1. Порушення законодавства про континентальний
шельф СРСР
Будівництво споруд та інших установок на континентальному
шельфі СРСР, а також створення навколо них зон безпеки, без
належного на те дозволу; незабезпечення охорони споруд та інших
установок на континентальному шельфі СРСР, підтримання постійних
засобів попередження про їх наявність і ліквідацію споруд і
установок, експлуатація яких остаточно припинена, а також невжиття
в зоні безпеки заходів для захисту живих ресурсів моря від
шкідливих відходів - караються позбавленням волі на строк до одного року з штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців чи без такого або штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців.
Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та
інші роботи на континентальному шельфі СРСР, які провадяться
іноземцями, коли це не передбачено угодою між СРСР і
заінтересованою іноземною державою або спеціальним дозволом,
виданим компетентними властями СРСР,- караються позбавленням волі на строк до одного року з конфіскацією судна, всіх знарядь та інструментів, якими користувався порушник, а також всього незаконно добутого і з штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців чи без такого або штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців з конфіскацією судна, всіх знарядь та інструментів, якими користувався порушник, а також всього незаконно добутого";
"Стаття 228-1. Забруднення моря речовинами, шкідливими для
здоров'я людей або для живих ресурсів моря
Забруднення внутрішніх морських і територіальних вод СРСР
внаслідок незаконного скидання в цих водах з суден та інших
плавучих засобів чи невжиття необхідних заходів до запобігання
втратам ними речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих
ресурсів моря, чи сумішей, які містять у собі такі речовини понад
встановлені норми, а так само забруднення вод відкритого моря
внаслідок скидання з радянських суден та інших плавучих засобів
або невжиття необхідних заходів до запобігання втратам ними
зазначених речовин чи сумішей на порушення міжнародних угод, в
яких бере участь СРСР,- караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців. Ті ж дії, що завдали істотної шкоди здоров'ю людей або живим
ресурсам моря,- караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом у розмірі до двадцяти тисяч карбованців.
Неповідомлення капітаном судна або іншого плавучого засобу
адміністрації найближчого радянського порту відомостей про
готоване або зроблене внаслідок крайньої необхідності скинення з
цього судна або іншого плавучого засобу чи невідворотні втрати
ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод СРСР
речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря,
чи сумішей, які містять у собі такі речовини понад встановлені
норми, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців";
2) статтю 222 Кодексу викласти в такій редакції:
"Стаття 222. Незаконне носіння, зберігання, придбання,
виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної
зброї, бойових припасів та вибухових речовин
Носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут
вогнестрільної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових
припасів або вибухових речовин без відповідного дозволу - караються позбавленням волі на строк до п'яти років. Особа, яка добровільно здала вогнестрільну зброю, бойові
припаси або вибухові речовини, що зберігались у неї без
відповідного дозволу, звільняється від кримінальної
відповідальності.
Носіння, виготовлення або збут кинджалів, фінських ножів або
іншої холодної зброї без відповідного дозволу - караються позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до ста карбованців";
3) статтю 25 Кодексу доповнити частинами десятою та
одинадцятою такого змісту:
"При призначенні покарання повнолітній працездатній особі,
яка вперше засуджується до позбавлення волі на строк від одного
року до трьох років, суд, враховуючи характер і ступінь суспільної
небезпечності вчиненого злочину, особу винного та інші обставини
справи, а також можливість його виправлення і перевиховання без
ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення за ним нагляду,
може постановити про умовне засудження цієї особи до позбавлення
волі з обов'язковим залученням її на строк призначеного покарання
до праці в місцях, визначених органами, що відають виконанням
вироку, з зазначенням у вироку мотивів такого рішення. Порядок і умови призначення і відбування умовного засудження
до позбавлення волі з обов'язковий залученням засудженого до праці
встановлюються законодавством Союзу РСР І Української РСР";
4) в частині другій статті 10 Кодексу слова і цифри "(статті
81, 86-1, 140 і 223)", "(статті 82, 86-1, 141 і 223)", "(статті
86, 86-1, 142 і 223 частина 2)" замінити відповідно словами і
цифрами "(статті 81, 86-1, 140, 223 і 229-2)", "(статті 82, 86-1,
141, 223 і 229-2)", "(статті 86, 86-1, 142, 223 частина 2 і 229-2
частина 3)";
5) у частині другій статті 231 Кодексу слова "особи
офіцерського, сержантського І рядового складу" замінити словами
"солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани та
особи офіцерського складу";
6) пункт "в" статті 240 і пункт "в" статті 241 Кодексу після
слів "особою офіцерського складу" доповнити словами "прапорщиком,
мічманом".
2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі доповнення:
1) частину першу статті 112 після цифр "158" доповнити,
цифрами "163-1" і після цифр "226-228" цифрами "228-1";
2) частину другу статті 155 після цифр "217-2" доповнити
словами і цифрами "частиною 2 статті 229-1, частинами 2 і 3 статті
229-2, статтею 229-4, частиною 2 статті 229-5".

Голова
Президії Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 14 жовтня 1974 р.
N 3130-VIIIвгору