Документ 313/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 }
{ Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV ( 276-14 ) від 20.11.98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
N 620-XIV ( 620-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
- набуває чинності з 01.01.2000
N 1331-XIV ( 1331-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
N 1521-III ( 1521-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
N 1581-III ( 1581-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
N 1813-III ( 1813-14 ) від 13.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.304 }
{ Зміни по Закону N 3502-IV ( 3502-15 ) від 23.02.2006 будуть
внесені після затвердження Кабінетом Міністрів України
переліку підприємств, які мають право виробляти бензини
моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст
якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних
відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ)
від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек,
( 1375-2007-п ) і правил зберігання та реалізації таких
бензинів у роздрібній мережі }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.246
N 1202-VI ( 1202-17 ) від 31.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.489
N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577
N 1534-VI ( 1534-17 ) від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.734
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.398 }

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі
товари (продукцію):
----------------------------------------------- Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих ( 2371а-14 ) | УКТ ЗЕД |ставках з одиниці | |товару (продук- | |ції) або у від- | |сотках до обороту ------------------------------------------------ 2203 00 Пиво із солоду 0,74 грн. за 1 л
(солодове)
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних 12 євро за
процесів 1000 кг
переробки
2710 11 15 00 для хімічних 12 євро
перетворень у за 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 11 11 00
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит 12 євро за 1000
кг
2710 11 25 00 інші спеціальні 132 євро за
бензини 1000 кг
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини 20 євро за
авіаційні 1000 кг
2710 11 70 00 паливо для 20 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів
2710 11 90 00 інші легкі 132 євро за
дистиляти 1000 кг
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних 20 євро за
процесів 1000 кг
переробки
2710 19 15 00 для хімічних 12 євро за
перетворень у 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 19 11 00
гас:
2710 19 21 00 паливо для 12 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів
2710 19 25 00 інший гас 20 євро за
1000 кг
2710 19 29 00 інші середні 20 євро за
дистиляти 1000 кг
бензини моторні
з вмістом свинцю
0,013 г/л або
менше:
2710 11 41 11 з октановим 132 євро за 1000 кг
2710 11 41 31 числом більш
2710 11 41 91 як 80, але
2710 11 45 11 менш як 98:
із вмістом не
менш як 5 мас. %
біоетанолу або не
менш як 5 мас. %
етил-трет-
бутилового етеру
або їх суміші:
2710 11 49 11 з октановим 132 євро за 1000 кг
числом 98 або
більше: із
вмістом не менш
як 5 мас. %
біоетанолу або
етил-трет-
бутилового
етеру, або
їх суміші:
А-98 Ек
2710 11 41 19 з октановим 132 євро за 1000 кг
2710 11 41 39 числом більш
2710 11 41 99 як 80, але
2710 11 45 99 менш як 98:
2710 11 49 99 з октановим 132 євро за 1000 кг
числом 98 або
більше:
бензини моторні,
з вмістом свинцю
більш як
0,013 г/л:
2710 11 51 00 з октановим 132 євро за 1000 кг
числом менш
як 98
2710 11 59 00 з октановим 132 євро за 1000 кг
числом 98
або більше
2710 19 61 00 тільки пічне 30 євро за 1000 кг
2710 19 63 00 паливо
2710 19 65 00
2710 19 69 00
2710 19 31 40 Важкі дистиляти 65 євро за 1000 кг
2710 19 35 40 (газойлі) із
2710 19 49 00 вмістом сірки:
більш як
0,2 мас. %
2710 19 31 30 більш як 50 євро за 1000 кг
2710 19 35 30 0,035 мас., але
2710 19 41 30 не більш як
2710 19 45 00 0,2 мас. %
2710 19 31 20 більш як 45 євро за 1000 кг
2710 19 35 20 0,005 мас. %,
2710 19 41 20 але не більш як
0,035 мас. %
2710 19 31 10 не більш як 30 євро за 1000 кг
2710 19 35 10 0,005 мас. %
2710 19 41 10
Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які
мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України ( 1375-2007-п ).
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
{ Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з
біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як
біопалива. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного
палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або
змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом,
одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу
відповідає вимогам нормативних документів та які належать до
біопалива. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються
підприємствами, які отримали відповідну ліцензію. { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від
21.05.2009 }
Паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в результаті
змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом
та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими
біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних
документів на паливо моторне сумішеве. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення палива
моторного сумішевого видається податковий вексель, авальований
банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу,
що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником
біопалива. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не
може перевищувати 90 календарних днів. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого
банком (податкової розписки), не можуть передаватись іншим особам
незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від
21.05.2009 }
За користування податковим векселем, авальованим банком
(податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види
плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця. { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
вважається погашеним у разі документального підтвердження факту
цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та
палива моторного сумішевого. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих
банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу
з акцизного складу, який використовується суб'єктами
господарювання - виробниками біопалива ( 146-2010-п ),
встановлюється Кабінетом Міністрів України. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без
денатурації його від 1-10 відсотків бензину, а в разі виготовлення
біоетанолу на експорт та використання для виготовлення добавок на
основі біоетанолу (етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)) -
денатурація здійснюється згідно з умовами укладених договорів.
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР
від 23.12.97, N 276-XIV ( 276-14 ) від 20.11.98, N 311-XIV
( 311-14 ) від 11.12.98, N 620-XIV ( 620-14 ) від 05.05.99,
N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000;
стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного
мита на підставі Закону N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, N 3502-IV ( 3502-15 ) від
23.02.2006, N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006, N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008, N 1202-VI ( 1202-17 ) від 31.03.2009, N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009, N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
2. Акцизний збір з нафтопродуктів обчислюється у твердих
сумах в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в
Україну) товарів (продукції). { Частина перша статті 2 в редакції Закону N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що
імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день
подання митної декларації.
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що
вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України
за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє
на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару
(продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
Акцизний збір з виготовлення біологічних видів палива
моторного обчислюється за нульовою ставкою. { Статтю 2 доповнено
абзацом четвертим згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від
21.05.2009 }
До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку акцизного
збору на частку палива, що є біокомпонентом у сумішевих видах
палива моторного. { Статтю 2 доповнено абзацом п'ятим згідно із
Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 } { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 }

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 }

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 }

3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки
специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що
містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }

{ Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }

{ Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }

{ Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }

{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2275-VI ( 2275-17 )
від 20.05.2010 }

9. Забороняється реалізація на території України підакцизних
нафтопродуктів, які не відповідають національним стандартам
України та міждержавним стандартам, чинним в Україні. { Закон доповнено статтею 9 згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВРвгору