Документ 313-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.12.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 5, ст.37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 20 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) викласти у такій
редакції:
"1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни,
які відповідають вимогам проходження військової служби:
солдати і матроси, сержанти і старшини строкової військової
служби, які прослужили не менше одного року, а також
військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань
офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, з відповідною освітою
та спеціальною підготовкою віком від 19 до 30 років - на військову
службу солдатів і матросів, сержантів і старшин;
солдати і матроси, сержанти і старшини строкової військової
служби, які прослужили не менше одного року, військовослужбовці
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом, військовозобов'язані, які не мають
військових звань офіцерського складу і не досягли граничного віку
перебування на військовій службі прапорщиків і мічманів, а також
жінки віком від 19 до 30 років з відповідною освітою та
спеціальною підготовкою - на військову службу прапорщиків і
мічманів;
особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років
виповнюється у рік зарахування на навчання, а також
військовослужбовці та військовозобов'язані віком до 23 років, які
не мають військових звань офіцерського складу і виявили бажання
навчатися у вищих військових навчальних закладах або вищих
навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи, - на
військову службу (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових
навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають
військові навчальні підрозділи;
військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні
заклади або вищі навчальні заклади, що мають військові навчальні
підрозділи, та яким присвоєно військове звання офіцерського
складу, - на військову службу осіб офіцерського складу;
прапорщики і мічмани, які мають вищу освіту, що відповідає
профілю службової діяльності, і перебувають на офіцерських посадах
не менше одного року, - на військову службу осіб офіцерського
складу в Збройні Сили України та інші військові формування (крім
Служби безпеки України та Управління державної охорони України);
офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на
військовій службі, - на військову службу осіб офіцерського складу;
особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій
військовій службі або на військовій службі за призовом.
На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в
Службу безпеки України та Управління державної охорони України
приймаються також громадяни, які мають вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що
відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного
віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, з
числа солдатів, матросів, сержантів і старшин строкової військової
служби, які прослужили не менше одного року, військовослужбовців
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом, прапорщиків, мічманів і
військовозобов'язаних, а також жінок віком до 30 років".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 313-IVвгору