Документ 3129-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Цивільного
процесуального та Кримінально-процесуального
кодексів України щодо порядку розгляду
судових справ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.228 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі доповнення і зміни до законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3129-XIIвгору