Документ 3129-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 1618-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Цивільного
процесуального та Кримінально-процесуального
кодексів України щодо порядку розгляду
судових справ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.228 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі доповнення і зміни до законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

II. До Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1. У частині першій статті 33-1:
слово і цифри "статтею 85" виключити;
слова і цифри "частинами першими статей 150-151, статтями
152, 153, частинами першою і четвертою статті 154, статтею 154-1"
замінити словами і цифрами "статтею 153, частиною першою статті
154";
слово і цифри "статтями 155-4, 155-5" замінити словом і
цифрами "статтею 155-5";
слово і цифри "статтями 213-1, 214" замінити словом і
цифрами "статтею 213-1".
2. У статті 257:
із назви статті слова "і безперервність" виключити;
із частини другої виключити друге речення.
3. Із пункту 9 частини другої статті 370 слова
"безперервність судового розгляду справи" виключити.
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3129-XIIвгору