Документ 3129-XII, перша редакція — Прийняття від 22.04.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Цивільного
процесуального та Кримінально-процесуального
кодексів України щодо порядку розгляду
судових справ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.228 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі доповнення і зміни до законодавчих актів України:
I. До Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06,
1502-06, 1503-06 ):
1. Доповнити статтю 7 після частини першої новою частиною
такого змісту:
"Суддя при одноособовому розгляді справи діє від імені суду".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. Доповнити статтю 22 після частини четвертої новою частиною
такого змісту:
"На заяву про відвід судді, подану після закінчення
встановленого цією статтею строку, поширюються правила статті 85
цього Кодексу".
У зв'язку з цим частину п'яту і шосту вважати відповідно
частинами шостою і сьомою.
3. У статті 124-1:
частину першу викласти в такій редакції:
"Суддя одноособово розглядає всі цивільні справи, підвідомчі
суду. Справи по спорах про визначення місця проживання і
відібрання дитини, позбавлення батьківських прав, встановлення
батьківства, про поновлення на роботі, виселення, визнання страйку
незаконним у разі скасування рішення, постановленого одноособово
суддею, розглядаються у колегіальному складі суду";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"У зв'язку із складністю справи суд касаційної або наглядової
інстанції при скасуванні рішення може направити на новий розгляд у
колегіальному складі суду також будь-яку іншу справу".
4. Частину другу статті 237 викласти в такій редакції:
"Справи, перелічені у статті 236 цього Кодексу, вирішуються
суддею одноособово. Справи по заявах про дачу висновку з питань
наявності підстав скасування рішення про реєстрацію кандидата в
депутати та по скаргах на рішення, прийняті щодо релігійних
організацій, у разі скасування рішення, постановленого одноособово
суддею, а також у випадках, передбачених частинами другою і
третьою статті 124-1, розглядаються у колегіальному складі суду".
5. Частину четверту статті 255 викласти у такій редакції: "Справи, перелічені у статті 254 цього Кодексу, вирішуються
суддею одноособово. Справи про визнання громадянина недієздатним
у разі скасування рішення, постановленого одноособово суддею, а
також у випадках, передбачених частинами другою і третьою статті
124-1, розглядаються у колегіальному складі суду".
6. У статті 160:
у назві статті слова "усність і безперервність" замінити
словами "та усність";
частину третю виключити.
II. До Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1. У частині першій статті 33-1:
слово і цифри "статтею 85" виключити;
слова і цифри "частинами першими статей 150-151, статтями
152, 153, частинами першою і четвертою статті 154, статтею 154-1"
замінити словами і цифрами "статтею 153, частиною першою статті
154";
слово і цифри "статтями 155-4, 155-5" замінити словом і
цифрами "статтею 155-5";
слово і цифри "статтями 213-1, 214" замінити словом і
цифрами "статтею 213-1".
2. У статті 257:
із назви статті слова "і безперервність" виключити;
із частини другої виключити друге речення.
3. Із пункту 9 частини другої статті 370 слова
"безперервність судового розгляду справи" виключити.
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3129-XIIвгору