Документ 312/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Виключити з частини третьої статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний
збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82,
N 26, ст.281, N 50, ст.470) слова "та підакцизних товарів власного
виробництва підприємств та організацій агропромислового комплексу
при використанні їх для обміну на пально-мастильні матеріали,
ліс, гербіциди, добрива та інші імпортні матеріально-технічні
ресурси для сільського господарства".
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 312/96-ВРвгору