Документ 312-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 4, ст.34 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці п'ятому частини четвертої статті 17 Закону
України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33,
ст. 270) після слів "з денною формою навчання" доповнити
словами "в тому числі під час здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня вищої освіти "магістр".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 312-IVвгору