Документ 312-XIV, попередня редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України
з питань виконання покарань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст.35 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 - набуває чинності
з 01.06.2002 року, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180
N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.290
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308
- набирає чинності з 01.01.2004
Кодексом
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21
- набирає чинності з 01.01.2004
Законом
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набирає чинності з
01.01.2004 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність з 01.06.2002 року на
підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )
3. У частині першій статті 9 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
після слів "внутрішніх військ" і "Міністерства внутрішніх
справ України" доповнити відповідно словами "особи рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та
"Державного департаменту України з питань виконання покарань";
слова "працівників виправно-трудових установ" замінити
словами "осіб рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи".
4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р.,
N 26, ст.149):
1) у статті 5:
в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними
підрозділами місць позбавлення волі" виключити;
частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"органів і установ Державного департаменту України з питань
виконання покарань - оперативними підрозділами";
2) у статті 9:
частину першу доповнити словами "органу, установи виконання
покарань";
частини другу і восьму після слів "Державною податковою
адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація
України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом
України з питань виконання покарань" і "Державний департамент
України з питань виконання покарань".
5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):
1) частину другу статті 18 після слів "органів внутрішніх
справ" доповнити словами "кримінально-виконавчої системи", а після
слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "та
Державного департаменту України з питань виконання покарань";
2) підпункт "г" пункту 4 статті 37 після слів "Міністерства
внутрішніх справ України" та "органів внутрішніх справ" доповнити
відповідно словами "Державного департаменту України з питань
виконання покарань" і "кримінально-виконавчої системи".
6. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304):
1) абзац восьмий частини першої статті 2 викласти у такій
редакції:
"виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього
порядку";
2) в абзаці третьому частини першої статті 9 слова "а також
контроль за особами, які утримуються у лікувально-трудових
профілакторіях" виключити;
3) у частині третій статті 13 слова "та нагляді за особами,
які в них утримуються" виключити.
7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р.,
N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149):
1) преамбулу Закону після слів "податкової міліції" доповнити
словами "осіб начальницького і рядового складу
кримінально-виконавчої системи";
2) частину другу статті 10 після слів "Державною податковою
адміністрацією України" доповнити словами "Державним департаментом
України з питань виконання покарань".
8. Частину п'яту статті 32 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 3, ст. 17; 1995 р., N 35, ст. 270) після слів
"Служби безпеки України" доповнити словами "органів і установ
виконання покарань", а після слів "Службі безпеки України"
доповнити словами "Державному департаменті України з питань
виконання покарань".
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
11. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про
тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових
колоній" ( 3195-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 24, ст. 268) із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради
України від 9 грудня 1997 року "Про інформацію Кабінету Міністрів
України про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 6
травня 1993 року "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях
виправно-трудових колоній" ( 701/97-ВР ), слова "Міністерству
внутрішніх справ України" замінити словами "Державному
департаменту України з питань виконання покарань".
12. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.
358; 1994 р., N 24, ст. 184) доповнити підпунктом "д" такого
змісту:
"д) органи і установи виконання покарань".
13. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):
1) у тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ
України" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент
України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;
2) у частині третій статті 7 слово "цензурі" замінити словом
"перегляду";
3) у частині п'ятій статті 18 слова "начальник управління
внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби
безпеки" замінити словами "начальник управління (відділу)
Державного департаменту України з питань виконання покарань в
Автономній Республіці Крим, області, начальник Головного
управління Служби безпеки України в Криму, начальник управління
Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській
області, місті Севастополі", а слова "Міністр внутрішніх справ
України" - словами "директор Державного департаменту України з
питань виконання покарань";
4) у статті 19:
у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України"
замінити словами "директора Державного департаменту України з
питань виконання покарань", а слова "начальника управління
внутрішніх справ і голови служби безпеки Республіки Крим, області,
міст Києва та Севастополя" замінити словами "начальника управління
(відділу) Державного департаменту України з питань виконання
покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальника
Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника
управління Служби безпеки України в області, місті Києві та
Київській області, місті Севастополі";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Для припинення групових протиправних дій взятих під варту
осіб та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби
місць попереднього ув'язнення, а у разі потреби з дозволу Міністра
внутрішніх справ України, начальника Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві,
Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх
справ України в області - органів та підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України";
5) у частині першій статті 21 слова "органів внутрішніх
справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".
14. У Законі України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 11, ст. 50):
1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "податкової
служби" доповнити словами "органи і установи виконання покарань";
2) пункт "а" статті 14 після слів "митних органів" доповнити
словами "органів і установ виконання покарань".
15. У назві і пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про
поширення на підприємства установ по виконанню покарань і
лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ
України дії Закону України "Про підприємства в Україні"
( 3786-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст.
61) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами
"Державного департаменту України з питань виконання покарань".
( Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002 )
17. В абзаці дев'ятому частини першої статті 1 і в назві та
частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у
справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6,
ст. 35) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити
словами "Державного департаменту України з питань виконання
покарань".
18. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50) доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового
і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої
системи".

{ Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1998 року
N 312-XIVвгору