Документ 312-XIV, попередня редакція — Редакція від 28.01.2005, підстава - 2377-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з утворенням Державного департаменту України
з питань виконання покарань
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст.35 )

 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 - набуває чинності з 01.06.2002 року, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.290 N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 - набирає чинності з 01.01.2004 Кодексом N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набирає чинності з 01.01.2004 Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набирає чинності з 01.01.2004 )
 
( Пункт 2 розділу I втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )
 
     3. У частині першій статті 9 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
 
     після слів "внутрішніх військ" і "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити відповідно словами "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та "Державного департаменту України з питань виконання покарань";
 
     слова "працівників виправно-трудових установ" замінити словами "осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи".
 
     4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р., N 26, ст.149):
 
     1) у статті 5:
 
     в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі" виключити;
 
     частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
     "органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами";
 
     2) у статті 9:
 
     частину першу доповнити словами "органу, установи виконання покарань";
 
     частини другу і восьму після слів "Державною податковою адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань" і "Державний департамент України з питань виконання покарань".
 
     5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):
 
     1) частину другу статті 18 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "кримінально-виконавчої системи", а після слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "та Державного департаменту України з питань виконання покарань";
 
     2) підпункт "г" пункту 4 статті 37 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" та "органів внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань" і "кримінально-виконавчої системи".
 
     6. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304):
 
     1) абзац восьмий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
 
     "виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього порядку";
 
     2) в абзаці третьому частини першої статті 9 слова "а також контроль за особами, які утримуються у лікувально-трудових профілакторіях" виключити;
 
     3) у частині третій статті 13 слова "та нагляді за особами, які в них утримуються" виключити.
 
     7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149):
 
     1) преамбулу Закону після слів "податкової міліції" доповнити словами "осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи";
 
     2) частину другу статті 10 після слів "Державною податковою адміністрацією України" доповнити словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань".
 
     8. Частину п'яту статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17; 1995 р., N 35, ст. 270) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "органів і установ виконання покарань", а після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "Державному департаменті України з питань виконання покарань".
 
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
 
( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
 
     11. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній" ( 3195-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 268) із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 9 грудня 1997 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 6 травня 1993 року "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній" ( 701/97-ВР ), слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Державному департаменту України з питань виконання покарань".
 
     12. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1994 р., N 24, ст. 184) доповнити підпунктом "д" такого змісту:
 
     "д) органи і установи виконання покарань".
 
     13. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):
 
     1) у тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;
 
     2) у частині третій статті 7 слово "цензурі" замінити словом "перегляду";
 
     3) у частині п'ятій статті 18 слова "начальник управління внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби безпеки" замінити словами "начальник управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальник Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальник управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі", а слова "Міністр внутрішніх справ України" - словами "директор Державного департаменту України з питань виконання покарань";
 
     4) у статті 19:
 
     у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України" замінити словами "директора Державного департаменту України з питань виконання покарань", а слова "начальника управління внутрішніх справ і голови служби безпеки Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя" замінити словами "начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі";
 
     доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
     "Для припинення групових протиправних дій взятих під варту осіб та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби місць попереднього ув'язнення, а у разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України";
 
     5) у частині першій статті 21 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".
 
     14. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50):
 
     1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "податкової служби" доповнити словами "органи і установи виконання покарань";
 
     2) пункт "а" статті 14 після слів "митних органів" доповнити словами "органів і установ виконання покарань".
 
     15. У назві і пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України "Про підприємства в Україні" ( 3786-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст. 61) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".
 
( Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002 )
 
     17. В абзаці дев'ятому частини першої статті 1 і в назві та частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".
 
     18. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50) доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
     "28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи".
 
     19. У пункті 2.4 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 11 грудня 1998 року
N 312-XIVвгору