Документ 312-XIV, перша редакція — Прийняття від 11.12.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України
з питань виконання покарань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст.35 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Виправно-трудовому кодексі України ( 3325-07 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 1, ст. 6;
1977 р., N 14, ст. 130; 1983 р., N 17, ст. 346; 1985 р., N 42,
ст. 986; 1987 р., N 50, ст. 1016; Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 6, ст. 35; 1994 р., N 37, ст. 342):
1) у статтях 5, 20, 21, 22, 39-1, 76 і 130 слова
"Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити
словами "Державний департамент України з питань виконання
покарань" у відповідних відмінках;
2) у частині третій статті 80 слова "а також у населених
пунктах, що їх визначає Міністерство внутрішніх справ України"
виключити;
3) у статті 81-1:
у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України,
начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в Криму, начальника головного управління, управління
Міністерства внутрішніх справ України в області" замінити словами
"директора Державного департаменту України з питань виконання
покарань, начальника управління (відділу) Державного департаменту
України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим,
області";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Для припинення групових протиправних дій засуджених та
ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби
виправно-трудових установ, а у разі потреби з дозволу Міністра
внутрішніх справ України, начальника Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві,
Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх
справ України в області - органів та підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України";
4) у статті 127 слова "органів внутрішніх справ" замінити
словами "кримінально-виконавчої системи";
5) у частині другій статті 128 слова "з органів внутрішніх
справ" виключити;
6) у статті 130 слова "органів виконання покарань" і "органів
внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої
системи".
2. У частині другій статті 38-12 Закону України "Про
судоустрій України" ( 2022-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1981 р., додаток до N 24, ст. 357; Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 26, ст. 204) слова "Міністерства внутрішніх
справ України" замінити словами "Державного департаменту України з
питань виконання покарань".
3. У частині першій статті 9 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
після слів "внутрішніх військ" і "Міністерства внутрішніх
справ України" доповнити відповідно словами "особи рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та
"Державного департаменту України з питань виконання покарань";
слова "працівників виправно-трудових установ" замінити
словами "осіб рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи".
4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р.,
N 26, ст.149):
1) у статті 5:
в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними
підрозділами місць позбавлення волі" виключити;
частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"органів і установ Державного департаменту України з питань
виконання покарань - оперативними підрозділами";
2) у статті 9:
частину першу доповнити словами "органу, установи виконання
покарань";
частини другу і восьму після слів "Державною податковою
адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація
України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом
України з питань виконання покарань" і "Державний департамент
України з питань виконання покарань".
5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):
1) частину другу статті 18 після слів "органів внутрішніх
справ" доповнити словами "кримінально-виконавчої системи", а після
слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "та
Державного департаменту України з питань виконання покарань";
2) підпункт "г" пункту 4 статті 37 після слів "Міністерства
внутрішніх справ України" та "органів внутрішніх справ" доповнити
відповідно словами "Державного департаменту України з питань
виконання покарань" і "кримінально-виконавчої системи".
6. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304):
1) абзац восьмий частини першої статті 2 викласти у такій
редакції:
"виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього
порядку";
2) в абзаці третьому частини першої статті 9 слова "а також
контроль за особами, які утримуються у лікувально-трудових
профілакторіях" виключити;
3) у частині третій статті 13 слова "та нагляді за особами,
які в них утримуються" виключити.
7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р.,
N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149):
1) преамбулу Закону після слів "податкової міліції" доповнити
словами "осіб начальницького і рядового складу
кримінально-виконавчої системи";
2) частину другу статті 10 після слів "Державною податковою
адміністрацією України" доповнити словами "Державним департаментом
України з питань виконання покарань".
8. Частину п'яту статті 32 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 3, ст. 17; 1995 р., N 35, ст. 270) після слів
"Служби безпеки України" доповнити словами "органів і установ
виконання покарань", а після слів "Службі безпеки України"
доповнити словами "Державному департаменті України з питань
виконання покарань".
9. Підпункт "д" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з
громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.
77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41, N 45, ст.
234) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та
кримінально-виконавчої системи".
10. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про
тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях"
( 3194-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.
267) слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити
словами "Державному департаменту України з питань виконання
покарань".
11. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про
тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових
колоній" ( 3195-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 24, ст. 268) із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради
України від 9 грудня 1997 року "Про інформацію Кабінету Міністрів
України про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 6
травня 1993 року "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях
виправно-трудових колоній" ( 701/97-ВР ), слова "Міністерству
внутрішніх справ України" замінити словами "Державному
департаменту України з питань виконання покарань".
12. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.
358; 1994 р., N 24, ст. 184) доповнити підпунктом "д" такого
змісту:
"д) органи і установи виконання покарань".
13. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):
1) у тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ
України" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент
України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;
2) у частині третій статті 7 слово "цензурі" замінити словом
"перегляду";
3) у частині п'ятій статті 18 слова "начальник управління
внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби
безпеки" замінити словами "начальник управління (відділу)
Державного департаменту України з питань виконання покарань в
Автономній Республіці Крим, області, начальник Головного
управління Служби безпеки України в Криму, начальник управління
Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській
області, місті Севастополі", а слова "Міністр внутрішніх справ
України" - словами "директор Державного департаменту України з
питань виконання покарань";
4) у статті 19:
у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України"
замінити словами "директора Державного департаменту України з
питань виконання покарань", а слова "начальника управління
внутрішніх справ і голови служби безпеки Республіки Крим, області,
міст Києва та Севастополя" замінити словами "начальника управління
(відділу) Державного департаменту України з питань виконання
покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальника
Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника
управління Служби безпеки України в області, місті Києві та
Київській області, місті Севастополі";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Для припинення групових протиправних дій взятих під варту
осіб та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби
місць попереднього ув'язнення, а у разі потреби з дозволу Міністра
внутрішніх справ України, начальника Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві,
Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх
справ України в області - органів та підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України";
5) у частині першій статті 21 слова "органів внутрішніх
справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".
14. У Законі України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 11, ст. 50):
1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "податкової
служби" доповнити словами "органи і установи виконання покарань";
2) пункт "а" статті 14 після слів "митних органів" доповнити
словами "органів і установ виконання покарань".
15. У назві і пункті 1 Постанови Верховної Ради України "Про
поширення на підприємства установ по виконанню покарань і
лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ
України дії Закону України "Про підприємства в Україні"
( 3786-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст.
61) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами
"Державного департаменту України з питань виконання покарань".
16. Частину другу статті 25 Закону України "Про статус
депутатів місцевих Рад народних депутатів" ( 3949-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст. 180; 1995 р., N 1,
ст. 4) після слова "міліції" доповнити словами "або особою
рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи", а
після слова "України" доповнити словами "органах і установах
виконання покарань".
17. В абзаці дев'ятому частини першої статті 1 і в назві та
частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у
справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6,
ст. 35) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити
словами "Державного департаменту України з питань виконання
покарань".
18. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50) доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового
і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої
системи".
19. У пункті 2.4 статті 2 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181) слова "Міністерством внутрішніх
справ України" замінити словами "Державним департаментом України з
питань виконання покарань".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1998 року
N 312-XIVвгору