Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"
Постанова Верховної Ради України від 21.04.19933117-XII
Документ 3117-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.04.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на сорти рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 21, ст. 219 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"
( 3116-12 ) ввести в дію з 1 листопада 1993 року.
2. До приведення законодавства у відповідність з Законом
України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) чинні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Встановити, що громадяни та юридичні особи, які мають
авторські свідоцтва та свідоцтва колишнього СРСР на сорти рослин,
можуть подати заявки на одержання відповідних патентів в Україні.
4. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1993 року: подати на розгляд Верхоної Ради України пропозиції про зміни
і доповнення законодавчих актів України, що випливають із Закону
"Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), та про
відповідальність за порушення цього Закону; привести рішення Уряду України у відповідність з цим
Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому
Закону; відповідно до компетенції видати правові акти, передбачені
цим Законом; вирішити питання щодо вступу України до Міжнародного союзу по
охороні селекційних досягнень.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 квітня 1993 року
N 3117-XIIвгору