Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 07.03.20023109-III
Документ 3109-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2002. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.232 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст.213) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Статтю 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
 
     "Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді".
 
     У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
 
     2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211):
 
     абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції:
 
     "центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю";
 
     статтю 6 викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 6. Центри соціальних служб для молоді
 
     Для підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються центри соціальних служб для молоді та їх спеціалізовані формування.
 
     Порядок утворення і функціонування центрів соціальних служб для молоді та їх спеціалізованих формувань визначається Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 );
 
     у частинах сьомій і десятій статті 7 слова "соціальними службами для молоді", "соціальним службам для молоді" замінити відповідно словами "центрами соціальних служб для молоді", "центрам соціальних служб для молоді".
 
     3. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):
 
     частини третю і четверту статті 10 після слів "служби у справах неповнолітніх" доповнити словами "центри соціальних служб для молоді" у відповідному відмінку;
 
     частину тринадцяту статті 24 після слів "покладається на органи опіки і піклування" доповнити словами "центри соціальних служб для молоді".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3109-IIIвгору