Документ 3102-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.04.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про основні напрями
співробітництва держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав у галузі захисту
прав споживачів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.227 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про основні напрями співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів,
підписану в м. Москві 25 січня 2000 року ( 997_534 ), ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3102-III ___________________
* Додається до оригіналу.вгору