Документ 310/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.1996

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і
Світовим банком щодо Експериментального проекту в
галузі вугільної промисловості
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 200 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ратифікувати Кредитну угоду між Україною і Світовим банком
щодо Експериментального проекту в галузі вугільної промисловості.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 310/96-ВР



вгору