Про визнання повноважень народних депутатів України Лупакова Є.О. та Пєхоти В.Ю.
Постанова Верховної Ради України від 21.12.1994310/94-ВР
Документ 310/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 21.12.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про визнання повноважень народних депутатів України
Лупакова Є.О. та Пєхоти В.Ю.
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст. 464 )

Розглянувши подання тимчасової Мандатної комісії, відповідно
до статті 100 Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Визнати повноваження народних депутатів України, обраних
відповідно на повторних виборах 20 листопада та під час повторного
голосування 4 грудня 1994 року:
Лупакова - від Вижницького виборчого округу
Євгена Олександровича N 433, Чернівецька область;
Пєхоти - від Московського виборчого округу
Володимира Юлійовича N 374, Харківська область.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 грудня 1994 року
N 310/94-ВРвгору