Документ 310-2010-п, перша редакція — Прийняття від 14.04.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2010 р. N 310
Київ
Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці працівників
Адміністрації Президента України

На виконання Указу Президента України від 18 березня 2010 р.
N 364 ( 364/2010 ) "Питання Адміністрації Президента України"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати
праці працівників Адміністрації Президента України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 310
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань оплати праці
працівників Адміністрації Президента України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
28 серпня 2001 р. N 1119 ( 1119-2001-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1627; 2003 р., N 45,
ст. 2358; 2005 р., N 9, ст. 469, N 27, ст. 1550; 2006 р., N 5, ст.
230; 2007 р., N 79, ст. 2959; 2008 р., N 35, ст. 1179) слова
"Главі Секретаріату Президента України" замінити словами "Главі
Адміністрації Президента України".
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119;
2006 р., N 5, ст. 230, N 15, ст. 1083, N 22, ст. 1655; 2007 р.,
N 1, ст. 28, ст. 29, N 78, ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179,
N 47, ст. 1530) у графі "Найменування посади" слова "Глава
Секретаріату Президента України", "Перший заступник Глави
Секретаріату Президента України", "Заступник Глави Секретаріату
Президента України" замінити відповідно словами "Глава
Адміністрації Президента України", "Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України", "Заступник Глави Адміністрації
Президента України".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632, N 15, ст. 1084, N 29, ст. 2092; 2007 р.,
N 37, ст. 1455, N 73, ст. 2732, N 89, ст. 3265; 2008 р., N 21,
ст. 601, N 34, ст. 1139; 2009 р., N 50, ст. 1696):
1) у пункті 1 постанови ( 268-2006-п ) слова "Секретаріату
Президента України" замінити словами "Адміністрації Президента
України";
2) додаток 1 до постанови ( 268-2006-п ) викласти в такій
редакції:

"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2010 р. N 310)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Адміністрації
Президента України

------------------------------------------------------------------ |Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |-------------------------------+--------------------------------| |Керівник Головного управління | 2440 | |-------------------------------+--------------------------------| |Перший заступник керівника | 2397 | |Головного управління | | |-------------------------------+--------------------------------| |Заступник керівника Головного | 2370 | |управління | | |-------------------------------+--------------------------------| |Керівник Прес-служби, радник | 2333 | |Президента України, керівник | | |управління, керівник управління| | |у складі Головного управління | | |-------------------------------+--------------------------------| |Заступник керівника управління | 2236 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 2226 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 2156 | |Головного управління, | | |управління, заступник | | |завідувача самостійного відділу| | |-------------------------------+--------------------------------| |Заступник завідувача відділу в | 2129 | |складі Головного управління, | | |управління | | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувач сектору, групи | 2113 | |-------------------------------+--------------------------------| |Радник Глави Адміністрації | 2060 | |-------------------------------+--------------------------------| |Референт Президента України | 2050 | |-------------------------------+--------------------------------| |Помічники: Глави Адміністрації,| 2045 | |першого заступника Глави | | |Адміністрації, заступника Глави| | |Адміністрації | | |-------------------------------+--------------------------------| |Головний консультант-інспектор | 2033 | |-------------------------------+--------------------------------| |Головний консультант | 2033 | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший консультант | 1605 | |-------------------------------+--------------------------------| |Консультант | 1311 | |-------------------------------+--------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |-------------------------------+--------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |-------------------------------+--------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять
юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів
та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад
встановлюється на 20 відсотків вище ніж посадовий оклад
відповідного керівного працівника і спеціаліста,
передбачений цією схемою.";
3) у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" додатка 55
( 268-2006-п ) слова "Секретаріат Президента України" замінити
словами "Адміністрація Президента України".вгору