Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 933
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2008310
Документ 310-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2008 р. N 310
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 933

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 р. N 933 ( 933-2007-п ) "Про проведення
Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 53, ст. 2156) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 р. N 310
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 933 ( 933-2007-п )

1. У пункті 3 постанови ( 933-2007-п ):
в абзаці першому слова "у складі згідно з додатком"
виключити;
абзац другий виключити.
2. У Положенні про Всеукраїнський конкурс "Приязна
адміністрація" ( 933-2007-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Конкурс проводиться Організаційним комітетом, головою
якого є Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних
повноважень.
До складу Організаційного комітету також входять: Міністр
Кабінету Міністрів України - заступник голови Організаційного
комітету, Начальник Головдержслужби - заступник голови
Організаційного комітету, Міністр культури і туризму, Міністр
юстиції, Міністр праці та соціальної політики, Міністр з питань
житлово-комунального господарства, Міністр регіонального розвитку
та будівництва, Голова Держкомтелерадіо, перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України, перший заступник Міністра освіти і
науки, заступник Міністра фінансів, заступник Глави Секретаріату
Президента України (за згодою), голова Комітету Верховної Ради
України з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування (за згодою), президент Української асоціації якості
(за згодою), президент Національної академії державного управління
при Президентові України (за згодою), голова Федерації професійних
спілок України (за згодою), президент Асоціації міст України (за
згодою).
Голова Організаційного комітету затверджує його персональний
склад та у разі потреби вносить до нього зміни.";
у пункті 4 цифру і слово "1 лютого" замінити цифрою і словом
"1 вересня";
у пункті 8 цифри і слова "23 червня - Дня державної служби
України" замінити цифрами і словом "15 лютого".
3. Додаток до постанови ( 933-2007-п ) виключити.вгору