Документ 3097-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.04.2007, підстава - 779-V

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про врегулювання заборгованості
за вкладами фізичних осіб -
вкладників та інших кредиторів
Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.224 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1746-IV ( 1746-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.435
N 779-V ( 779-16 ) від 20.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.302 }
{ Процедуру ліквідації Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" продовжено на
термін до 1 січня 2009 року згідно із Законом
N 779-V ( 779-16 ) від 20.03.2007 }

Цим Законом, для захисту інтересів вкладників - фізичних осіб
та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового
банку "Україна", встановлюється особлива процедура ліквідації
Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" (далі -
банк "Україна") в частині черговості задоволення вимог кредиторів
до банку.
Стаття 1. Кошти, одержані в результаті ліквідаційної
процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у такій
черговості:
1) у першу чергу задовольняються:
а) вимоги кредиторів - громадських організацій інвалідів та
громадських організацій ветеранів, а також будинків-інтернатів для
дітей, громадян похилого віку та інвалідів, шкіл-інтернатів для
дітей-сиріт, Українського національного фонду "Взаєморозуміння і
примирення" при Кабінеті Міністрів України та вимоги фізичних
осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких були заблоковані;
б) вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення
суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб,
але не більше ніж 50 000 гривень;
в) вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що
виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування
вкладів фізичних осіб;
г) вимоги, що виникли із зобов'язань банку перед
працівниками, і виплата вихідної допомоги звільненим працівникам
банку, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
д) витрати, пов'язані з роботою ліквідатора банку, в тому
числі:
на оплату державного мита;
на публікацію оголошення про ліквідацію банку;
на публікацію в органах інформації про порядок продажу майна
банку;
витрати ліквідатора, пов'язані з утриманням і збереженням
активів банку;
на проведення аудиту;
на оплату праці працівників, залучених для здійснення
ліквідації;
е) зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю
та здоров'ю громадян;
2) у другу чергу задовольняються:
а) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
б) інші вимоги вкладників - фізичних осіб у частині
перевищення суми, що становить більше ніж 50 000 гривень;
3) у третю чергу задовольняються вимоги кредиторів у такому
порядку:
а) організації, які займаються благодійною діяльністю,
здійснюють допомогу інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку,
особам, які залишилися без догляду й опіки, інвалідам, ветеранам
війни та особам, що постраждали від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
б) бюджетні організації, а саме:
лікарні;
середні, музичні, технічні школи, школи мистецтв,
професійно-технічні училища, дитячі заклади;
фонд соціального страхування населення;
фонд зайнятості населення;
в) громадські організації;
г) приватні підприємці;
д) садівничі товариства;
е) профспілкові комітети усіх рівнів;
є) релігійні організації;
ж) міські ради міст районного підпорядкування;
з) сільські ради;
й) всі інші кредитори пропорційно сумі вимог, що належать
кожному кредитору третьої черги. ( Пункт 3 статті 1 в редакції Закону N 1746-IV ( 1746-15 ) від
03.06.2004 )
4) ліквідатору банку "Україна" для розрахунків з кредиторами
третьої черги надати право:
проводити взаємозаліки однорідних зустрічних вимог;
передавати кредиторам вимоги банку в повній сумі або в
частині суми боргу;
передавати вимоги банку по боргах, термін повернення яких
виходить за межі процедури ліквідації, іншим фінансовим установам
для проведення погашення заборгованості перед кредиторами банку
після завершення процедури ліквідації;
здійснювати продаж (уступку) вимог банку, утворених
кредитними та вексельними боргами за ліквідаційною вартістю без
будь-яких обмежень;
здійснювати списання нарахованих відсотків по позичальниках,
які у повній сумі розрахувалися по отриманих ними у банку
кредитах, в межах процедури ліквідації. ( Статтю 1 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1746-IV
( 1746-15 ) від 03.06.2004 )
Стаття 2. Забороняється реалізація нерухомого майна банку
"Україна", що знаходиться під заставою у Національного банку
України для задоволення вимог інших кредиторів банку "Україна".
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Запропонувати Президенту України відповідно до статті 102
Конституції України ( 254к/96-ВР ) скористатися своїми
повноваженнями для забезпечення повернення суб'єктами
підприємницької діяльності та державними підприємствами кредитів,
взятих у банку "Україна".
3. Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх
справ України, Службі безпеки України до 1 травня 2002 року
розглянути законність отримання в банку "Україна" кредитів, у тому
числі за постановами Кабінету Міністрів України та розпорядженнями
обласних державних адміністрацій, та вжити заходів щодо їх
повернення до 1 липня 2002 року.
4. Національному банку України разом з ліквідатором банку
"Україна" забезпечити завершення розрахунків із задоволення першої
черги вимог кредиторів до 1 липня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3097-IIIвгору