Про реалізацію Закону України "Про Державний бюджет України на 1993 рік"
Постанова Верховної Ради України від 09.04.19933092-XII
Документ 3092-XII, поточна редакція — Прийняття від 09.04.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про реалізацію Закону України "Про
Державний бюджет України на 1993 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 20, ст.213 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Кабінету Міністрів України: у місячний термін розробити систему розрахунків по виконанню
державного замовлення і державного контракту; забезпечити проведення реформи заробітної плати, врахувавши
недоліки діючої системи регулювання фондів споживання, та
ліквідацію значної кількості існуючих пільг і скорочення апарату
державних органів управління, фінансування яких потребує значних
бюджетних коштів; у двомісячний термін розробити програму виходу з кризи
вугільної промисловості України; сконцентрувати на окремому рахунку Кабінету Міністрів України
під цільові програми бюджетні позички в обсязі 108,6 млрд.
карбованців; забезпечити в повному обсязі фінансування узгодженої з Урядом
і Національним банком України програми капітального будівництва,
пов'язаної із захистом населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи.
2. Фінансування Міністерства оборони України та конверсії
здійснювати тимчасово протягом квітня в межах, затверджених
Державним бюджетом України на 1993 рік. Остаточні суми
фінансування на 1993 рік визначити після розгляду та затвердження
Воєнної доктрини, структури і чисельності Збройних Сил України у
першій половині травня ц.р.
3. Фонду державного майна України, Комісії з питань
економічної реформи і управління народним господарством разом з
Кабінетом Міністрів України протягом квітня 1993 року удосконалити
механізм приватизації державного майна з урахуванням його реальної
вартості. Внести в першій декаді травня ц.р. на розгляд Верховної
Ради України звіт про хід приватизації та програму приватизації на
1993 рік.
4. Кабінету Міністрів України разом з Комісією Верховної Ради
України з питань планування, бюджету, фінансів і цін та іншими
постійними комісіями у місячний термін підготувати та внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про доцільність надання
податкових пільг, встановлених законами України, та концепцію
пільгового оподаткування.
5. Запропонувати Кабінету Міністрів України за рахунок
бюджетних коштів, передбачених на фінансування науки, збільшити
цільове фінансування наукових розробок на конкурсній основі.
6. Запропонувати Кабінету Міністрів України розробити
пропозиції та механізм їх реалізації щодо встановлення фіксованої
частки витрат Державного бюджету на природоохоронні заходи по
відношенню до валового національного продукту.
7. Рекомендувати місцевим Радам народних депутатів, всім
органам державного управління при затвердженні видатків на
фінансування органів управління дотримуватись чисельності, яка
була затверджена за станом на 1 січня 1992 року.
8. Зобов'язати Кабінет Міністрів України щомісячно звітувати
Верховній Раді України про детальне (пооб'єктне) використання
коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України.
9. Кабінету Міністрів України разом з постійними комісіями
Верховної Ради України розглянути зауваження і пропозиції, внесені
під час розгляду Індикативного плану (прогнозу) економічного і
соціального розвитку та проекту Державного бюджету України на 1993
рік, та про наслідки інформувати Верховну Раду України у травні
ц.р.
10. Національному банку України до 1 травня 1993 року подати
на розгляд Верховної Ради України Основи банківської політики
України.
11. З метою забезпечення збалансованого формування бюджету
України, підготовки узгоджених заходів щодо зміцнення його
доходної частини та приведення чинного законодавства у
відповідність з фінансовими можливостями держави доручити
Кабінету Міністрів України разом з постійними комісіями Верховної
Ради України внести пропозиції про зміни і доповнення до
законодавчих актів з питань збалансування доходів і видатків
Державного бюджету України на 1993 рік.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 9 квітня 1993 року
N 3092-XIIвгору