Документ 309/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.1997. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 17 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.193 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Доповнити пункт 4 статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385; 1993 р., N 49, ст.457) новою частиною другою такого змісту:
     "Відстрочка від призову для продовження навчання надається також призовникам, які навчаються в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва на весь період навчання".
     У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 4 червня 1997 року
N 309/97-ВРвгору