Питання українського правопису
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1992309
Документ 309-92-п, поточна редакція — Прийняття від 08.06.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1992 р. N 309
Київ
Питання українського правопису

З метою реалізації законодавства про державний статус
української мови та забезпечення уніфікації вживання правописних
норм Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Академії наук, Міністерства освіти і
Міністерства культури України про запровадження в мовну практику
починаючи з 1992 року правописних норм третього видання
"Українського правопису", розробленого Орфографічною комісією
Академії наук України.
Міністерствам і відомствам України, місцевим державним
адміністраціям забезпечити впровадження нової редакції правопису в
діловодство, освіту, видавничу справу, радіо- й телевізійне
мовлення, інші сфери суспільного життя.
2. Державному комітетові України по пресі протягом червня -
серпня 1992 року здійснити випуск масовим тиражем у видавництві
"Наукова думка" третього видання "Українського правопису" в
рахунок державного замовлення з урахуванням виправлень і
доповнень, внесених Орфографічною комісією Академії наук України.
3. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України розмістити на кіровоградському
заводі "Друкмаш" замовлення Державного комітету України по пресі,
інших міністерств і відомств України на виготовлення в поточному
році літери "Г" (великої та малої) для друкарень і друкарських
машинок.
4. Визнати за доцільне продовжити роботу щодо дальшого
вдосконалення українського правопису, маючи на увазі вироблення в
перспективі єдиного правописного кодексу для вжитку як в Україні,
так і за її межами. У зв'язку з цим підтримати пропозицію Академії
наук України про створення нової Орфографічної комісії, до складу
якої будуть введені також учені - представники української
діаспори.

Перший
віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.28вгору