Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 03.03.20113089-VI
Документ 3089-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.206 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів безстроково:
Вищого господарського суду України
Іванову Ларису Броніславівну;
Суворовського районного суду міста Одеси
Деркачова Олександра Вячеславовича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2011 року
N 3089-VIвгору