Документ 3085-09, перша редакція — Редакція від 16.02.1978
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОї РСР
Про адміністративну відповідальність за порушення
порядку заняття кустарно-ремісничими промислами
і за заняття забороненими промислами

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1978, N 9, ст. 164 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами
тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в
розмірі до 30 карбованців.
2. Заняття забороненими промислами, якщо це діяння не
карається в кримінальному порядку, тягне за собою адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 50 карбованців.
3. У випадках, передбачених статтями 1 і 2 цього Указу, штраф
накладається адміністративними комісіями при виконавчих комітетах
районних, міських Рад народних депутатів на підставі актів про
порушення, що подаються до комісії фінансовими органами або
органами внутрішніх справ.
4. У зв'язку з встановленням адміністративної
відповідальності за заняття забороненими промислами виключити з
частини першої статті 148 Кримінального кодексу Української РСР
( 2002-05 ) слова: "не тягне адміністративної відповідальності або
коли воно".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 лютого 1978 р.
N 3085-IXвгору