Документ 307-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2017 р. № 307
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 та від 22 вересня 2016 р. № 712

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 “Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 6, № 83, ст. 2728) і від 22 вересня 2016 р. № 712 “Деякі питання реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2728) зміни, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу видатків, передбаченого додатком 1 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та подати до 1 липня 2017 р. пропозиції про внесення змін до постанови з метою здійснення розподілу нерозподіленого залишку субвенції та визначення порядку та умов використання коштів, що будуть додатково розподілені.

3. Міністерству фінансів після погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зазначеного розподілу з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 307

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 та від 22 вересня 2016 р. № 712

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068:

1) доповнити постанову пунктами 1-1 і 1-2 такого змісту:

“1-1. Установити, що залишки коштів, які надійшли у 2015 році до спеціального фонду державного бюджету в рамках першого траншу за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”) Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за програмою 2751630 “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України”, спрямовуються на здійснення у 2017 році видатків спеціального фонду за програмою 2761600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України”.

1-2. Затвердити розподіл у 2017 році частини субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на здійснення видатків за програмою 2761600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” у розмірі 667752,714 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 111292,11 тис. гривень, на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України згідно з додатком 1.”;

2) Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та додатки 1-3 до них, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1068
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 307)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - субвенція), що фінансуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII (далі - Фінансова угода).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, відповідної військово-цивільної адміністрації про такий бюджет згідно із законодавством та додатком 1.

3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації проектів згідно з додатком 1.

Субвенція спеціального фонду не використовується для сплати податків, зборів та митних платежів. Витрати на сплату податку на додану вартість, що додається до вартості товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється в рамках проектів, фінансуються за рахунок субвенції загального фонду. Фінансування проектів за рахунок коштів субвенції із загального фонду державного бюджету може бути здійснено в обсязі не більше, ніж передбачено додатком 1, та в межах 20 відсотків вартості товарів, робіт та послуг (обрахованої без податку на додану вартість).

4. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - Програма).

Використання коштів субвенції спеціального фонду здійснюється відповідно до угод про передачу коштів, укладених відповідно до Фінансової угоди.

Умовою надання субвенції є залишення об’єктів, зокрема створених, покращених, відремонтованих, модернізованих за результатами виконання проекту у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад, використання їх за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту і відсутність щодо них рішень, наслідком яких може бути відчуження їх із комунальної власності (спільної власності) відповідних територіальних громад.

Під час використання субвенції на будівництво, реконструкцію, реставрацію, ремонт об’єктів цивільного та громадського призначення розпорядники/одержувачі субвенції повинні забезпечувати обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів та правил.

5. Кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках Програми, які є джерелом надання субвенції із спеціального фонду державного бюджету, перераховуються Європейським інвестиційним банком за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми, на рахунок Мінфіну в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, відкритий для виконання Програми (далі - рахунок для одержання коштів). Для цілей Програми Мінфін відкриває в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” для кожної з угод про передачу коштів рахунки для реалізації проектів (проектні рахунки), на які перераховуються кошти для відповідних проектів з рахунка для одержання коштів. Субвенція спеціального фонду надається місцевим бюджетам, розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами/одержувачам субвенції за місцевими бюджетами шляхом перерахування коштів із проектного рахунка постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами/одержувачами субвенції за місцевими бюджетами у рамках проектів, на виконання грошових зобов’язань зазначених розпорядників/одержувачів щодо оплати виконаних/ поставлених товарів, робіт та послуг за такими договорами з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.

6. Кредитні кошти, перераховані з проектного рахунка, вважаються субвенцією спеціального фонду, що надана з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам у день перерахування коштів у національній валюті або у сумі гривневого еквіваленту перерахованих валютних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.

7. Заявки на перерахування коштів з рахунка для одержання коштів підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції спеціального фонду. Заявки на перерахування коштів з проектного рахунка підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції, розпорядника субвенції за місцевим бюджетом та її одержувача (замовника).

8. Головний розпорядник субвенції, розпорядники субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачі до першого подання платіжних документів подають Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати платіжні документи.

9. Відображення головним розпорядником субвенції, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачами у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду здійснюється на підставі інформації про фактичний стан використання кредитних коштів з рахунка для одержання коштів, проектних рахунків, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди згідно з додатком 2. Таку інформацію Мінфін подає головному розпорядникові субвенції спеціального фонду, головний розпорядник субвенції - головним розпорядникам за місцевими бюджетами та її одержувачам за формою згідно з додатком 2.

10. Головний розпорядник субвенції з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення доходів і видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком 3.

11. Казначейство забезпечує відображення його органами в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті або у відповідному гривневому еквіваленті євро.

Умовою фінансування за рахунок субвенції загального фонду є попереднє спрямування коштів субвенції спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком (інвойсом).

Казначейство:

перераховує субвенцію загального фонду відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407, та у разі подання головним розпорядником за місцевим бюджетом або одержувачем таких додаткових підтвердних документів - підтвердження здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком (інвойсом) за рахунок субвенції спеціального фонду;

інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та Мінрегіон про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

12. Мінрегіон до 25 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.

13. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 3, ст. 85); титулів об’єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

15. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання субвенції загального фонду здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Одержувачі субвенції подають щомісяця до 10 числа розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами звіт про використання субвенції.

17. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 20 числа головному розпорядникові субвенції звіт про її використання.

18. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

19. У разі встановлення Європейським інвестиційним банком невідповідності проекту Фінансовій угоді субвенція може бути перерозподілена на інші проекти. У разі нецільового використання субвенції або встановлення Європейським інвестиційним банком невідповідності проекту Фінансовій угоді розпорядник субвенції за місцевим бюджетом та/або одержувач або відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація повертають відповідну суму коштів до державного бюджету відповідно до законодавства та укладених договорів.

20. Відповідний розпорядник субвенції за місцевим бюджетом та/або одержувач, відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація здійснюють необхідні та достатні заходи для забезпечення наявності коштів для фінансування проектів у тій частині, що не покривається субвенцією, або забезпечують співфінансування проекту за власний рахунок.

21. Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів.

22. Витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками, несуть розпорядники субвенції за місцевими бюджетам/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами.


Додаток 1
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 307)

ПЕРЕЛІК
проектів, що фінансуються в 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Код місцевого бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, тис. гривень

Найменування проекту

Місцезнаходження об’єкта будівництва

Розпорядники субвенції за місцевим бюджетом

Найменування замовника (кінцевий бенефіціар)

Вартість проекту, тис. гривень

У тому числі співфінансування за рахунок загального фонду державного бюджету

Строк реалізації проекту

початок

завершення

Дніпропетровська область

04208100000м. Новомосковськ

14388,783

Реконструкція навчального закладу, розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська, 3, Дніпропетровська область

м. Новомосковськ, вул. Українська, 3

управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради

управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради

14388,783

2398,131

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
__________
Разом за Дніпропетровською областю

14388,783


2398,131Донецька область

05203100000

м. Бахмут

135388,501

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на адміністративній будівлі Бахмутської міської ради, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44 (коригування)

м. Бахмут, вул. Миру, 44

Бахмутська міська рада

Бахмутська міська рада

8940,02

1490,003

-“-

-“-
Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступеня № 11 ім. Артема - багатопрофільний ліцей” Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)

м. Бахмут, вул. Миру, 22

управління освіти Бахмутської міської ради

управління освіти Бахмутської міської ради

35797,843

5966,307

-“-

-“-
Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 12 Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Леваневського, 111 (коригування)

м. Бахмут, вул. Леваневського, 111

-“-

-“-

24980,645

4163,441

-“-

-“-
Реконструкція гуртожитків, усього


управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

49397,136

8232,856

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
у тому числі:реконструкція гуртожитку по вул. Чайковського, 1а, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Чайковського, 1а10986,828

1831,138

-“-

-“-
реконструкція гуртожитку по вул. Сибірцева, 25, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Сибірцева, 256491,498

1081,916

-“-

-“-
реконструкція гуртожитку по вул. Привокзальній, 1, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Привокзальна, 18346,1

1391,017

-“-

-“-
реконструкція гуртожитку по вул. Леніна, 20, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Свободи, 203427,6

571,267

-“-

-“-
реконструкція гуртожитку по вул. Оборони, 19, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Оборони, 1911725,207

1954,201

-“-

-“-
реконструкція гуртожитку по бульв. Металургів, 2, в м. Бахмуті Донецької області

бульв. Металургів, 28419,903

1403,317

-“-

-“-
Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів, усього


управління освіти Бахмутської міської ради

управління освіти Бахмутської міської ради

16272,857

2712,143

-“-

-“-
у тому числі:капітальний ремонт дитячого садка № 39 “Кульбабка” по вул. Польовій, 37, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Польова, 378121,793

1353,632


капітальний ремонт дитячого садка № 56 “Гусельки” по вул. Некрасова, 40, в м. Бахмуті Донецької області

вул. Некрасова, 408151,064

1358,51105208100000

м. Мирноград

91310,109

Капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 59, м. Мирноград Донецької області

м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 59

управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради

управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради

4600,572

766,762

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
Реконструкція частини приміщень існуючого хірургічного корпусу Мирноградської (Димитровської) центральної міської лікарні по вул. Ватутіна, 20, під спеціалізоване приміщення з іонізуючим випромінюванням

м. Мирноград, вул. Ватутіна, 20

фінансове управління Мирноградської міської ради

Мирноградська центральна міська лікарня

7686,696

1281,116

-“-

-“-
Реконструкція законсервованих корпусів дошкільних навчальних закладів № 4 і 9 з метою створення освітньо-реабілітаційного середовища для дітей, переселених з району проведення антитерористичної операції, усього


відділ освіти Мирноградської міської ради

відділ освіти Мирноградської міської ради

6523,047

1087,175

-“-

-“-
у тому числі:реконструкція південно-західного корпусу дошкільного навчального закладу № 4 “Іскринка” Мирноградської (Димитровської) міської ради за адресою: м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, 50а

мікрорайон Молодіжний, 50а

-“-

-“-

3319,396

553,233

-“-

-“-
реконструкція корпусу будівлі дошкільного навчального закладу № 9 “Ромашка”, мікрорайон Західний, 56а, м. Мирноград (Димитров) Донецької області

мікрорайон Західний, 56а

-“-

-“-

3203,651

533,942

-“-

-“-
Модернізація системи опалення закладів освіти Мирноградської (Димитровської) міської ради, усього


-“-

-“-

26063,006

4343,834

-“-

-“-
у тому числі:будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, пров. Шкільний, 21, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 Димитровської міської ради

пров. Шкільний, 21

відділ освіти Мирноградської міської ради

відділ освіти Мирноградської міської ради

1762,559

293,76

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград, Донецька область, пров. Шкільний, 21, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

2109,551

351,592

-“-

-“-
будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 4а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 9 Мирноградської міської ради (коригування)

мікрорайон Західний, 4а

-“-

-“-

2606,232

434,372

-“-

-“-
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Західний, 4а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 9 Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

1937,665

322,944

-“-

-“-
будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 79а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 6 Мирноградської міської ради (коригування)

мікрорайон Західний, 79а

відділ освіти Мирноградської міської ради

відділ освіти Мирноградської міської ради

1726,357

287,726

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Західний, 79а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 6 Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

2110,523

351,754

-“-

-“-
будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Молодіжний, 27а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 10 Мирноградської міської ради (коригування)

мікрорайон Молодіжний, 27а

-“-

-“-

1448,982

241,497

-“-

-“-
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Молодіжний, 27а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 10 Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

1953,847

325,641

-“-

-“-
будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Восточний, 24, для опалення навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія” Мирноградської міської ради (коригування)

мікрорайон Восточний, 24

відділ освіти Мирноградської міської ради

відділ освіти Мирноградської міської ради

2488,89

414,815

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Восточний, 24, для опалення навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія” Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

2121,828

353,638

-“-

-“-
будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Карбишева, 2, для опалення загальноосвітньої школи I-II ступеня № 17 Мирноградської міської ради (коригування)

вул. Карбишева, 2

-“-

-“-

1304,245

217,374

-“-

-“-
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Карбишева, 2, для опалення загальноосвітньої школи I-II ступеня № 17 Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

1943,042

323,84

-“-

-“-будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, квартал 40, 6а, для опалення дошкільного навчального закладу № 8 “Конвалія” Мирноградської міської ради (коригування)

квартал 40, 6а

відділ освіти Мирноградської міської ради

відділ освіти Мирноградської міської ради

1084,378

180,73

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, квартал 40, 6а, для опалення дошкільного навчального закладу № 8 “Конвалія” Мирноградської міської ради (коригування)

-“-

-“-

-“-

1464,907

244,151

-“-

-“-
Реконструкція двох будівель колишніх гуртожитків № 1 та Красноармійського шахтобудівельного управління під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб, усього


управління комунальної власності Мирноградської міської ради

управління комунальної власності Мирноградської міської ради

19467,408

3244,568

-“-

-“-
у тому числі:реконструкція гуртожитку № 1 Димитровської міської ради для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених із зони проведення антитерористичної операції осіб, за адресою: м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, 37а (коригування)

мікрорайон Молодіжний, 37а

-“-

-“-

9204,074

1534,012

-“-

-“-
реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Західний, 31а (коригування)

мікрорайон Західний, 31а

-“-

-“-

10263,334

1710,556

-“-

-“-
Термомодернізація закладів освіти Мирноградської міської ради, усього


відділ освіти Мирноградської міської ради

відділ освіти Мирноградської міської ради

25934,17

4322,362

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
у тому числі:капітальний ремонт утеплення фасаду загальноосвітньої школи № 17 Мирноградської міської ради

вул. Карбишева, 2

-“-

-“-

1177,662

196,277

-“-

-“-
капітальний ремонт утеплення фасаду загальноосвітньої школи № 10 Мирноградської міської ради

мікрорайон Молодіжний, 27а

-“-

-“-

923,236

153,873

-“-

-“-
капітальний ремонт утеплення фасаду загальноосвітньої школи № 6 Мирноградської міської ради

мікрорайон Західний, 79а

-“-

-“-

1150,822

191,804

-“-

-“-
капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня № 8 Мирноградської міської ради Донецької області (коригування)

вул. Островського, 3

-“-

-“-

11621,964

1936,994

-“-

-“-
капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня № 5 Мирноградської міської ради Донецької області (коригування)

мікрорайон Молодіжний, 56

-“-

-“-

11060,486

1843,414

-“-

-“-
Капітальний ремонт терапевтичного корпусу (заміна віконних блоків) Мирноградської центральної міської лікарні, розташованого за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Ватутіна, 20, продовження робіт

м. Мирноград, вул. Ватутіна, 20

фінансове управління Мирноградської міської ради

Мирноградська центральна міська лікарня

1035,21

172,535

-“-

-“-

05215100000

м. Костянтинівка

7494,136

Термосанація Центральної районної лікарні м. Костянтинівки, усього


виконавчий комітет Костянтинівської міської ради

комунальна установа “Центральна районна лікарня”, м. Костянтинівка

7494,136

1249,023

-“-

-“-
у тому числі:капітальний ремонт (санація) будівлі поліклініки комунальної установи “Центральна районна лікарня” за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 (коригування)

просп. Ломоносова, 161

виконавчий комітет Костянтинівської міської ради

комунальна установа “Центральна районна лікарня”, м. Костянтинівка

5295,968

882,661

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
капітальний ремонт (термомодернізація) системи опалення будівлі поліклініки комунальної установи “Центральна районна лікарня” за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

-“-

-“-

-“-

1034,802

172,467

-“-

-“-
реконструкція покрівлі будівлі поліклініки комунальної установи “Центральна районна лікарня” за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

-“-

-“-

-“-

1163,366

193,894

-“-

-“-

05222100000

м. Селидове

3076,956

Будівництво блочно-вугільної міні-котельні в амбулаторії № 4 комунального закладу “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”. Адреса об’єкта будівництва: Донецька область, м. Гірник, вул. Совєтська, 25 (коригування)

м. Гірник, вул. Свободи, 25

фінансове управління Селидівської міської ради

комунальний заклад “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”

3076,956

512,826

-“-

-“-

05303200000

Великоновосілківський район

4330,031

Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення територіального центру Великоновосілківського району, с-ще Благодатне (утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт покрівлі)

Великоновосілківський район, с-ще Благодатне, вул. Мічуріна, 3

Великоновосілківська районна держ адміністрація

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Великоновосілківського району

4330,031

721,672

-“-

-“-

05305200000

Нікольський район

1396,846

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу “Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі”

смт Нікольське, вул. Свободи, 97

відділ культури та туризму Нікольської районної держадміністрації

Нікольська районна рада (комунальний заклад “Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі”)

1396,846

232,808

-“-

-“-

05311200000

Олександрівський район

2319,93

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Петрівка Друга, Олександрівський район. Заміна вікон та дверей (молоткових), заміна опалювальної системи

Олександрівський район, с. Петрівка Друга, вул. Шкільна, 4

відділ освіти Олександрівської районної держадміністрації

відділ освіти Олександрівської районної держадміністрації

2319,93

386,655

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
__________
Разом за Донецькою областю

245316,509


40886,085Запорізька область

08316200000

Приморський район

74792,303

Комунальне підприємство “Центральна районна лікарня”, м. Приморськ. Розширення. Поліклініка на 300 відвідувачів (коригування проекту)

м. Приморськ, вул. Морська, 72

Приморська районна держадміністрація

комунальне підприємство “Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради

43615,772

7269,295

-“-

-“-

Будівля сімейного гуртожитку по вул. Морській, 80, м. Приморськ Запорізької області під сімейний гуртожиток квартирного типу - реконструкція

м. Приморськ, вул. Морська, 80

-“-

комунальне підприємство “Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради

19177,532

3196,255

-“-

-“-

Капітальний ремонт будівель комунального підприємства “Приморська центральна районна лікарня”. Заміна вікон, утеплення фасадів

м. Приморськ, вул. Морська, 74

-“-

комунальне підприємство “Приморська центральна районна лікарня” Приморської районної ради

11314,009

1885,668

-“-

-“-

Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу “Загальноосвітня школа № 2 I-III ступеня, м. Приморськ” Приморської районної ради Запорізької області

м. Приморськ, вул. Морська, 65

-“-

комунальний заклад “Загальноосвітня школа № 2 I-III ступеня, м. Приморськ” Приморської районної ради

684,99

114,165

-“-

-“-
__________
Разом за Запорізькою областю

74792,303


12465,384Луганська область

12213100000

м. Сєвєродонецьк

29396,076

Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32

м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32

відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

2716,681

452,78

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32а

м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а

-“-

-“-

3080,38

513,397

-“-

-“-
Будівництво пелетної котельні навчально-виховного комплексу “Спеціалізована школа колегіум”

м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37

-“-

-“-

3758,329

626,388

-“-

-“-
Будівництво пелетної котельні загальноосвітньої школи № 18

м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27б

-“-

-“-

3294,353

549,059

-“-

-“-
Будівництво пелетної котельні дитячо-юнацької спортивної школи № 1

м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 33

-“-

-“-

3076,858

512,81

-“-

-“-
Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічного відділення консультативно-діагностичного поліклінічного відділення № 1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2б

-“-

-“-

2816,01

469,335

-“-

-“-
Будівництво пелетної котельні для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5

-“-

-“-

3734,729

622,455

-“-

-“-
Енергосанація дитячого навчального закладу № 25

м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, 63в

-“-

-“-

2113,06

352,177

-“-

жовтень 2017 р.
Енергосанація загальноосвітньої школи № 20

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 1131071,456

178,576


Будівництво пелетної котельні комунального закладу “Сєвєродонецький міський палац культури”

м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 28

-“-

-“-

3734,22

622,37

-“-

грудень 2017 р.

12211100000

м. Рубіжне

10445,831

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку по вул. Чехова, 9, м. Рубіжне, для розміщення внутрішньо переміщених осіб

м. Рубіжне, вул. Чехова, 9

управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради

управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради

10445,831

1740,972

-“-

-“-

12302200000

Біловодський район

927,421

Капітальний ремонт будівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій пришкільного інтернату Біловодської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Леніна, 91, смт Біловодськ Біловодського району Луганської області

смт Біловодськ, вул. Леніна, 91

відділ освіти Біловодської районної держадміністрації

відділ освіти Біловодської районної держадміністрації

927,421

154,57

-“-

-“-

12305200000

Кремінський район

4706,996

Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Побєди, 4, у м. Кремінній

м. Кремінна, вул. Побєди, 4

Кремінська районна держадміністрація

комунальна установа “Кремінське РТМО”

1356,997

226,166

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.

Капітальний ремонт у трьох будівлях територіального медичного об’єднання м. Кремінної, систем опалення, утеплення стін, із заміною вікон і вхідних дверей, заміна покрівлі з утепленням з метою енергозбереження

м. Кремінна, вул. Побєди, 1а

-“-

-“-

1488,999

248,167

-“-

-“-

Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків та дверей будівлі Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступеня, смт Красноріченське Кремінського району Луганської області

Кремінський район, смт Красноріченське, квартал Верстато-будівників, 5

відділ освіти Кремінської районна держадміністрації

відділ освіти Кремінської районна держадміністрації

1236

206

-“-

-“-

Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства “Креміннатеплокомуненерго”

м. Кремінна, вул. Шевченка, 2

Кремінська районна держадміністрація

комунальне підприємство “Креміннатеплокомуненерго”

625

104,167

-“-

жовтень 2017 р.

12305301000

м. Кремінна

2098,470

Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу “Ластівка”, м. Кремінна Луганської області

м. Кремінна, вул. Шевченка, 40

Кремінська міська рада

Кремінська міська рада

297,565

49,594

-“-

-“-
Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу “Катруся”, м. Кремінна Луганської області

м. Кремінна, вул. Шевченка, 31

-“-

-“-

298,265

49,711

-“-

-“-
Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків

м. Кремінна, просп. Леніна, 13

-“-

-“-

1502,64

250,44

-“-

-“-

12308401000

С-ще Мілове

115,84

Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу комунального дошкільного закладу “Ластівка” по вул. Леніна, 57а, смт Мілове Луганської області

смт Мілове, вул. Леніна, 57а

Міловська селищна рада

Міловська селищна рада (комунальний дошкільний заклад “Ластівка”

115,84

19,307

квітень 2017 р.

вересень 2017 р.

12315200000

Станично-Луганський район

41432,508

Капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу Станично-Луганського РТМО

смт Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 27в

Станично-Луганська районна держадміністрація

комунальне підприємство “Станично-Луганське РТМО”

14219,079

2369,847

-“-

грудень 2017 р.

Реконструкція котельні Петровської номерної районної лікарні за адресою: смт Петрівка, вул. Больнічна, 2

Станично-Луганський район, смт Петрівка, вул. Больнічна, 2

-“-

комунальне підприємство “Теплосервіс Станично-Луганського району”

1484,14

247,357

-“-

-“-

Будівництво блока із дев’яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська загальноосвітня школа № 1, с. Валуйське Станично-Луганського району

Станично-Луганський район, с. Валуйське, вул. Радянська, 305

відділ освіти Станично-Луганської районної держадміністрації

відділ освіти Станично-Луганської районної держадміністрації

23344,474

3890,746

-“-

-“-

Будівництво котельні комунального закладу Станично-Луганської загальноосвітньої школи № 1 I-III ступеня за адресою: смт Станиця Луганська, квартал Молодіжний, 19

смт Станиця Луганська, квартал Молодіжний, 19

-“-

-“-

2384,815

397,469

-“-

вересень 2017 р

12317200000

Троїцький район

1006,288

Реконструкція будівлі Будинку школярів Троїцької районної ради Луганської області

смт Троїцьке, вул. Радянська, 17

відділ освіти Троїцької районної держадміністрації

відділ освіти Троїцької районної держадміністрації

506,288

84,381

-“-

серпень 2017 р

Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій Троїцької гімназії Троїцької районної ради Луганської області

смт Троїцьке, вул. Маяковського, 20

-“-

-“-

500

83,333

-“-

-“-
__________
Разом за Луганською областю

90129,43


15021,572Харківська область

20100000000Обласний бюджет Харківської області

189430,934

Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блока, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), даху із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров’я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (коригування)

м. Харків, вул. Новгородська, 85

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

9718,914

1619,819

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
Капітальний ремонт двоповерхової добудови лікувального корпусу комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна інфекційна лікарня”, що використовується комунальним закладом охорони здоров’я Обласний протитуберкульозний диспансер № 1 під розташування відділення легеневого туберкульозу № 2 та хворих на менінгіт з мультирезистентними формами, за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 160, в м. Харкові

м. Харків, просп. Героїв Сталінграда, 160

-“-

-“-

1819,616

303,269

-“-

-“-
Капітальний ремонт комплексу корпусів комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна інфекційна лікарня” по просп. Героїв Сталінграда, 160, в м. Харкові

м. Харків, просп. Героїв Сталінграда, 160

-“-

-“-

10200

1700

-“-

-“-
Капітальний ремонт офтальмологічного відділення (літер Н-3), навчально-діагностичного корпусу (літер М-9), приміщень лікувального корпусу (літер Ч-9) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

-“-

-“-

30700

5116,667

-“-

-“-
Капітальний ремонт комплексу корпусів комунального закладу охорони здоров’я “Обласна дитяча клінічна лікарня № 1” по вул. Клочківській, 337а, в м. Харкові

м. Харків, вул. Клочківська, 337а

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

10500

1750

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров’я Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні по Салтівському шосе, 266, корпус В, у м. Харкові

м. Харків, Салтівське шосе, 266, корпус В

-“-

-“-

9700

1616,667

-“-

-“-
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу охорони здоров’я “Обласна дитяча клінічна лікарня” по вул. Муранова, 5, в м. Харкові

м. Харків, вул. Муранова, 5

-“-

-“-

15492,506

2582,084

-“-

-“-
Капітальний ремонт комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж комунального закладу охорони здоров’я “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” по просп. Героїв Сталінграда, 160, в м. Харкові

м. Харків, просп. Героїв Сталінграда, 160

-“-

-“-

19900

3316,667

-“-

-“-
Капітальний ремонт будівлі комунального закладу охорони здоров’я “Харківський обласний клінічний перинатальний центр” по вул. Малиновського, 4, в м. Харкові

м. Харків, вул. Малиновського, 4

-“-

-“-

14800

2466,667

-“-

-“-.
Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення (літер Ж-5) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

-“-

-“-

15700

2616,667

-“-

-“-
Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу (літер В-4) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

18500

3083,333

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.
Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров’я “Обласний протитуберкульозний диспансер № 7” по просп. Московському, 197, в м. Харкові

м. Харків, просп. Московський, 197

-“-

-“-

14599,908

2433,318

-“-

-“-
Капітальний ремонт фасаду та приміщень комунального закладу охорони здоров’я “Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” по вул. Боротьби, 6, в м. Харкові

м. Харків, вул. Боротьби, 6

-“-

-“-

5499,99

916,665

-“-

-“-
Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу (літер Ч-9) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

-“-

-“-

12300

2050

-“-

-“-

20308301000

м. Вовчанськ

11785,22

Реконструкція ясел-садка № 1 по вул. Пролетарське поле, 11, у м. Вовчанську Харківської області

м. Вовчанськ, вул. Пролетарське поле, 11

Вовчанська міська рада

Вовчанська міська рада

11785,22

1964,203

-“-

червень 2017 р.

20306200000

Валківський район

23810,084

Капітальний ремонт будівлі Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа I-III ступеня - дошкільний навчальний заклад) за адресою: пл. Жовтнева, 2а, смт Ков’яги Валківського району Харківської області

Валківський район, смт Ков’яги, пл. Жовтнева, 2а

відділ освіти Валківської районної держадміністрації

відділ освіти Валківської районної держадміністрації

13878,586

2313,098

-“-

-“-
Капітальний ремонт Старомерчицької загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області

Валківський район, смт Старий Мерчик, вул. Леніна, 3

-“-

-“-

8690,237

1448,373

-“-

серпень 2017 р.
Ремонт частини приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини під житло для внутрішньо переміщених осіб, смт Ков’яги

Валківський район, смт Ков’яги, вул. Харківська, 3

Валківська районна рада

комунальний заклад охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського району”

1241,261

206,877

квітень 2017 р.

грудень 2017 р.

20310200000

Дергачівський район

17274,869

Капітальний ремонт будівлі поліклініки в смт Солоницівка

Дергачівський район, смт Солоницівка, вул. Енергетична, 4

Дергачівська районна рада

комунальний заклад охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району”

714,869

119,145

-“-

-“-

Реконструкція Дергачівської школи-інтернату I ступеня “З любов’ю до дітей”

м. Дергачі, вул. Центральна, 11

відділ освіти Дергачівської районної держадміністрації

відділ освіти Дергачівської районної держадміністрації

16560

2760

-“-

-“-

20203100000

м. Куп’янськ

824,582

Реконструкція приміщення за адресою: вул. Мічуріна, 98, м. Куп’янськ Харківської області, для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб

м. Куп’янськ, вул. Мічуріна, 98

управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради

управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради

824,582

137,43

-“-

-“-
__________
Разом за Харківською областю

243125,689


40520,948


Усього
667752,714

111292,119
Додаток 2
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 307)

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”)


Додаток 3
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 307)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ”.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 712 виключити.вгору