Документ 3067-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.1997, підстава - 280/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.199 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2880-XII ( 2880-12 )
від 17.12.92, ВВР, 1993, N 19, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів
та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438,
N 33, ст.ст. 475, 476) такі зміни і доповнення:
1. Частину третю статті 24 виключити.
У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту статті 24
вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
2. Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
"Виконавчий комітет утворюється Радою на строк її повноважень
і формується одноосібно головою Ради у складі заступника
(заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів
виконавчого комітету. У складі виконавчого комітету міської (міста
обласного підпорядкування) Ради за її рішенням може бути перший
заступник голови виконавчого комітету".
3. Частини третю і четверту статті 42 викласти в такій
редакції:
"Делегування державою повноважень виконавчим комітетам
відповідних Рад супроводжується передачею їм фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення
цих повноважень. Здійснення виконавчим комітетом сільської, селищної, міської
Ради делегованих державою повноважень є обов'язковим. Виконавчий
комітет несе відповідальність за їх здійснення перед відповідною
місцевою державною адміністрацією".
4. Статтю 51 викласти в такій редакції:
"Представницькими органами регіонального самоврядування є
обласні, районні Ради народних депутатів. Порядок формування і форми роботи представницьких органів
регіонального самоврядування визначаються відповідно до положень
статей 17, 20-22 цього Закону. Обласна, районна Рада обирає з числа депутатів відповідної
Ради голову і заступника голови Ради, утворює і обирає постійні та
інші комісії, правовий статус та повноваження яких визначаються
статтями 23-30, за винятком положень, що стосуються виконавчого
комітету. Голова обласної, районної Ради є найвищою посадовою особою в
системі самоврядування відповідно області, району. Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій
Ради працюють на громадських засадах".
5. Пункти 6, 8, 10 частини другої статті 52 викласти в такій
редакції:
"6) заслуховування звітів голови Ради, постійних комісій,
інших органів, які утворює або обирає Рада, а також посадових
осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує; скасування
розпоряджень голови Ради";
"8) затвердження бюджету і внесення до нього змін,
затвердження звітів про виконання бюджету; затвердження положення
про порядок формування і використання позабюджетних коштів,
цільових і валютних фондів та звітів про їх виконання";
"10) заслуховування звітів Представника Президента України, а
також за його дорученням заступників глави місцевої державної
адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб
місцевої державної адміністрації про виконання бюджету, програм
економічного і соціального розвитку відповідної території,
місцевих екологічних програм та з інших питань, пов'язаних із
здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень,
переданих їй Радою".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 березня 1993 року
N 3067-XIIвгору