Документ 3060-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 7 Закону України "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228;
2000 р., N 5, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 39; 2002 р., N 26,
ст. 173; 2004 р., N 10, ст. 96; 2005 р., N 25, ст. 333) після
абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"підприємства теплопостачання (теплоцентралі), які виробляють
теплову енергію для споживачів житлово-комунальної сфери,
бюджетних установ та організацій, за умови надання відповідними
органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати це
майно у приватну власність".
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3060-IVвгору