Документ 306/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 193 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 8 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст.345) такі
зміни:
із частини другої виключити слово "щорічно";
частину п'яту викласти у такій редакції:
"Ліцензія на право виробництва спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається після
проведення атестації підприємства, яка є чинною протягом терміну
дії зазначеної ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії
змін до вимог стосовно проведення обов'язкової атестації,
передбачених частиною першою цієї статті, підприємство підлягає
переатестації в частині цих змін".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 306/96-ВРвгору